ေၾကးအိုးဆီခ်က္ မွာ ဘယ္သူ “ဆရာ” လဲ?

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အခရာသူ၊အခရာသားေတြအေနနဲ႕ ထူးထူးျခားျခားေလးျဖစ္သြားေအာင္ အားလုံးႏွစ္သက္ျပီးသား အစားအစာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ “ေၾကးအိုးဆီခ်က္” ကို နာမည္ၾကီးလွပါတယ္ ဆိုတဲ့ ေၾကးအိုးဆိုင္ေတြမွာသြာ…

Fish and Chips မွာ ဘယ္သူ တစ္ လဲ? The Manhattan FISH MARKET (Vs) Fish & Co. Yangon

Fish Chips မွာ ဘယ္သူ တစ္ လဲ? ဒီ တစ္ပတ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အခရာသူ၊အခရာသား ေတြ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း သြားစားျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆိုင္ (၂) ဆိုင္ကေတာ့ The Manhattan FISH MARKET(ျမန္မာပလာဇာဆိုင္ခြဲ) နဲ႕ Fish & Co. Yang…

ၾကက္ေၾကာ္ ဘာဂါ ဘယ္သူသာ : KFC Vs Lotteria

ၾကက္ေၾကာ္ ဘာဂါ ဘယ္သူသာ : KFC Vs Lotteria ဒီ တစ္ပတ္ေတာ့ ေက်ာ္တို႕ အခရာသူ၊အခရာသားေတြ အေနနဲ႕ Food review ကို ထူးထူးဆန္းဆန္းေလး တင္ဆက္လိုတာေၾကာင့္ ပံုစံတူ အစားအစာေတြ ရတဲ့ ဆိုင္ ႏွစ္ဆိုင္ ကို ယွဥ္ျပီး ေျပာ…

©2016 Akhayar.com. All Rights Reserved.