ကားလမ္းေၾကာင္း အသစ္ေတြအတြက္ စိတ္ညစ္မေနပါနဲ႔ေတာ့။ အခရာက အလြယ္ကူဆံုးလမ္းညႊန္ေပးလိုက္ပါၿပီခင္ဗ်ာ။ ကိုယ္ေနတဲ့ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ သြားခ်င္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ကို သိတာနဲ႔ ဘယ္ကားစီးရမယ္ဆိုတာကို သိႏိုင္ပါၿပီ။ေအာက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျခင္းစီကို ျဖတ္သြားမယ့္ ဘတ္(စ္)ကားလိုင္းနံပါတ္ေတြကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

ဘယ္လိုသံုးရမလဲ???

ဥပမာ – တာေမြေနတဲ့သူက ပုဇြန္ေတာင္ကို သြားခ်င္တဲ့ဆိုပါေတာ့။ တာေမြေရာ ၊ ပုဇြန္ေတာင္မွာေရာ ပါတဲ့ကားနံပါတ္ေတြကို စီးမွေရာက္မွာပါ။ တာေမြေရာ၊ပုစြန္ေတာင္မွာေရာ ပါတဲ့နံပါတ္က ၂၄ ၂၅ ၂၆ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ကားေတြကို စီးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(လမ္းေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲရွိပါက Update ထပ္မံျပဳလုပ္ေပးပါမယ္ခင္ဗ်ာ။ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက comment ေပးသြားၾကပါ။)

Photo credit: Yangon Bus Service

 

တာေမြၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၂၀

အနီ – ၃ ၇ ၁၂ ၁၄ ၁၈ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၉ ၅၉

ခရမ္း – ၈ ၊ ၉ ၊ ၃၃

 

ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

အျပာ –

အနီ – ၅ ၂၄ ၂၅ ၂၆

ခရမ္း –

 

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

အျပာ –

အနီ – ၄ ၅ ၂၄ ၂၆

ခရမ္း- ၃၁ ၃၄

 

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၁၁

အနီ –

ခရမ္း –  ၈

 

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၂၀

အနီ – ၃ ၇ ၂၅

ခရမ္း – ၈

 

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၁ ၄၂

အနီ – ၇ ၁၄ ၁၈ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၉ ၅၉

ခရမ္း – ၉ ၁၀ ၃၂

 

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၁၁ ၂၀ ၃၆

အနီ – ၁၂ ၁၄ ၂၉ ၃၈ ၅၉

ခရမ္း –

 

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္

အျပာ –

အနီ – ၁၂ ၁၄ ၂၇ ၂၉ ၃၈

ခရမ္း –

 

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၃၉ ၄၀

အနီ –  ၁၅ ၁၉ ၃၈

ခရမ္း –

 

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၁၁ ၂၁ ၂၂ ၃၅ ၃၇ ၃၉ ၄၁

အနီ – ၁၄ ၁၉ ၃၈

ခရမ္း –

 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၃၅  ၃၆ ၃၇ ၃၉

အနီ – ၆ ၁၉ ၂၈ ၃၈

ခရမ္း – ၁၀

 

ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၁

အနီ – ၁၂ ၁၄ ၁၈ ၂၆ ၂၇ ၂၉ ၃၈

ခရမ္း – ၃၂

 

ေျမာက္ဥကၠလာ

အျပာ – ၃၆ ၄၂

အနီ – ၂ ၁၅ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၈

ခရမ္း – ၁၀ ၃၂

 

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၁၁ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၃၅ ၃၇ ၃၉

အနီ –

ခရမ္း –

 

ၾကည့္ျမင္တိုင္

အျပာ – ၁၁ ၂၀ ၂၂ ၂၃ ၄၁

အနီ – ၁၄ ၁၉ ၅၉

ခရမ္း –

 

အလံုၿမိဳ႕နယ္

အျပာ – ၂၂ ၂၃ ၄၀ ၄၁

အနီ – ၅၉

ခရမ္း –

 

အင္းစိန္

အျပာ – ၁၁ ၂၁ ၂၂ ၃၉ ၄၀ ၄၁

အနီ – ၆ ၁၅

ခရမ္း –

 

ေျမာက္ဒဂံု

အျပာ –

အနီ –  ၁၂ ၁၄ ၁၅ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇

ခရမ္း –

 

မဂၤလာဒံု

အျပာ – ၁၁ ၂၁ ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၄၁ ၄၂

အနီ – ၂ ၁၇ ၁၈

ခရမ္း –

 

ေတာင္ဒဂံု

အျပာ – ၁

အနီ – ၂ ၃ ၆ ၇

ခရမ္း –

 

Min Thu Kha (အခရာ)

(www.akhayar.com)