ဘီဂိတ္ရဲ႕ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကေတာ့ တစ္ႏွစ္တစ္ျခားတိုးပြားလာပါတယ္။ အခုလည္း Oxform ရဲ႕စစ္တမ္းေတြအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းက ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ ဘီလီယံနာ ၇၉၃ ေယာက္ရွိၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈစုစုပိုင္းက ေဒၚလာ ၂.၄ ထရီလီယံရွိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ က ၅ ထရီလီယံအထိတိုးလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာတစ္ႏွစ္ကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာ တယ္ဆုိတဲ့သေဘာပါ။ ဒီႏႈန္းအတိုင္းသာ ထပ္ၿပီးတိုးလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာ့ပထမဆံုး ထရီလီယံနာေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ( ၁ ထရီလီယံ = ၁၀၀၀ ဘီလီယံ )

Oxfam ရဲ႕ခန္႔မွန္းမႈေတြအရ ေနာက္တစ္ခ်ိ္န္ Fobrbes ရဲ႕ထုတ္ျပန္မယ့္ ကမၻာ့ထရီလီယံနာေတြစာရင္း မွာ ဘီဂိတ္ပါဝင္ဖို႔ကေတာ့ ေသခ်ာေနပါၿပီ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာင္ ဘီဂိတ္ရဲ႕အသား တင္ပိုင္ဆိုင္မႈကေဒၚလာ ၈၄.၄ ဘီလီယံ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ဘီဂိတ္လိုခ်င္တဲ့ ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက မို္က္ခရိုေဆာ့ကိုစြန္႔ခြာခဲ့ၿပီး သူရဲ႕အခ်ိန္အမ်ားစုကို ကူးစက္ေရာဂါေတြကို ႏွိမ္နင္းျခင္းနဲ႔ ကမၻာ ့ပညာေရးျမင့္မားဖို႔အတြက္ Bill and Melinda Gates ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔အတူ တစိုက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ပါ။ ဘီဂိတ္နဲ႔သူ႔ရဲ႕ဇနီးတို႔ဟာ ဘီလီယံနာႀကီး ဝါရင္ဘူဖတ္ (Warren Buffett) နဲ႔အတူ အျခားပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြျပဳလုပ္ ေနတဲ့အျပင္သူတို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အျခားေသာဘီလီယံနာေတြလည္း ပါဝင္ေနၾကပါၿပီ။

You May Also Like: “ဘီလ်ံနာေတြကိုထုတ္လုပ္တဲ့စက္ရံု (သို႔) ဟားဗတ္တကၠသိုလ္”

ဘီဂိတ္ဟာ သူ႔ရဲ႕သား၊သမီးေတြကို ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ အေမြေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့လည္း ေျပာထားပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုန္းက ဘီဂိတ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ Gates ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလီယံလွဴဒါန္းခဲ့တာေတာင္မွ သူ႔ရဲ႕ဝင္ေငြကေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီႏႈန္းအတိုင္းသာထပ္တိုးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အသက္ ၈၆ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ပထမဆံုး ထရီလီယံနာႀကီးျဖစ္လာမွာပါ။

မင္းသုခ (အခရာ)

(www.akhayar.com)