အရင္ေခတ္တုန္းကေရာ၊ အခုေခတ္မွာေရာ Zip Code ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အဆက္အသြယ္ေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ Zip Code ေတြကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳခဲ႔ၾကေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္အသံုးျပဳၾကလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ သိပ္မသိၾကပါဘူး။ Zip Code က ဘာလဲ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာကို သိတဲ႔သူက ရွိေတာ့ရွိႏိုင္ေပမယ့္ ရွားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဘာေၾကာင့္ Zip Code သံုးတာလဲ Zip Code ေတြမွာပါတဲ႔ နံပါတ္ေတြက ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရလဲ ဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္းေလာက္သိေစဖို႔ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ Zip Code ေတြသံုးတာလဲ

Zip Code ဆုိတဲ႔ ဆက္သြယ္နည္းကို စၿပီးသံုးတာကေတာ့ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔က အစျပဳတာပါ။ အဲ့မတိုင္ခင္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တုန္းက အေမရိကန္ စာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈကေန ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ Postal Zone စီရီးေတြကို အသံုးျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဘယ္လုိမ်ဳိးလဲဆိုေတာ့ လိပ္စာေတြကိုေရးၿပီး အဲ့ေနာက္မွာ နံပါတ္ေတြကိုေရးကာ နံပါတ္ရဲ႕ေနာက္မွာ ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္တို႔ကိုေရးၿပီး အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွာရွိတဲ႔ စာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပို႔ေပးႏိုင္ဖို႔ အသံုးျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Zip Code ဆုိတာက စာပို႔ Code ေတြျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စာပုိ႔လုပ္ငန္းေတြက အသံုးျပဳခဲ႔ရာကေန စတင္ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။

Zip Code

Zip Code ေတြမွာပါတဲ႔ နံပါတ္ေတြက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ

၁၉၄၄ ခုႏွစ္မွာ Robert Moon ဆုိတဲ့ စာပို႔သမားဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ Postal Zone စနစ္အသစ္တစ္ခုကို အဆိုတင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ ပထမဆံုး နံပါတ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏ္ု္ိင္ငံရဲ႕တည္ေနရာအတြက္ ရပ္ညႊန္းပါတယ္။ ဒုတိယနဲ႔ တတိယနံပါတ္ကေတာ့ ေဒသကိုရည္ညႊန္းၿပီး စတုတၱနံပါတ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးနံပါတ္ကေတာ့ ေပးပို႔ရမယ့္စာတိုက္(သို႔) ေပးပို႔ခ်င္တဲ႔ ေနရာကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Zip Code

အေမရိကန္စာတုိက္ဝန္ေဆာင္မႈက ေနာက္ဆံုးမွာ သင့္ေတာ္တဲ႔ စာတိုက္ကို ညႊန္ျပတဲ႔ အဆံုးနံပါတ္ႏွ္စ္ခုကို ေမြးစားလာရာကေန Zone Improvement Plan Code (သို႔) Zip Code ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

Zip Code ရဲ႕အဆံုးမွာပါတဲ႔ နံပါတ္ေလးလံုးက ဘာလဲ

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာတဲ႔အခါမွာ ပထမဦးဆံုး Zip Code ရဲ႕ေနာက္မွာ ေနရာေတြကိုပါ ထည့္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ စာပို႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြက Zip Code ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ဂဏန္းေလးလံုးကိုထပ္ထည့္ၿပီး ပိုတိက်လာေအာင္ ညိႈႏိူိင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီနံပါတ္ေတြက ေပးပို႔ရမယ့္ စာတုိက္ရဲ႕ေနရာေတြကို ပိုတိက်ေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္။ ေျခာက္ခုနဲ႔ ခုႏွစ္ခုေျမာက္နံပါတ္ေတြက ေပးပို႔ရမယ့္ နယ္ေျမ၊ အေဆာက္အဦးရွိတဲ႔ လမ္းအုပ္စုေတြကုိ ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးနံပါတ္ႏွစ္ခုကေတာ့ လမ္းတစ္ဖက္မွာရွိတာလား ဘယ္အထပ္မွာရွိတာလဲဆုိတာကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ Zip Code ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း၊ Zip Code ေတြကို ဘယ္တုန္းက စတင္အသံုးျပဳဳခဲ႔တာလားဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိသြားေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္ေနာ္။

H.H(Akhayar)

Photo Credit: Market Business News , Postal Museum 

www.akhayar.com