“ကူးေျပာင္းျခင္း၊ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း” လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ပါဠိဘာသာစကား “သကၤႏၱ” ကုိ ျမန္မာမွဳျပဳၿပီးေတာ့ “သၾကၤန္” လုိ႔ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းကေန ႏွစ္သစ္ကုိ ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလကုိ “သၾကၤန္ကာလ”လုိ႔ ေခၚဆုိပါတယ္။ ပါဠိစကားလုံး”အႏၱ” မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ “ေနာက္ဆုံး” လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ အတာႏွင့္တြဲဖက္ၿပီးေတာ့လည္း “အတာသၾကၤန္” လုိ႔ ဆုိၾကပါေသးတယ္။

အတာအုိးဆုိတာ ဘယ္လုိဟာ

သၾကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပပုံနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး “အတာအုိး” အေၾကာင္းကုိလည္း ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။ အတာအုိးကုိ သၾကၤန္ေစာင့္ၾကဳိတဲ့အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ သၾကၤန္မက်ခင္ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ပန္း ၇မ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အညြန္႔ ၇ မ်ဳိးနဲ႔ ေရျပည့္အုိးမွာ ထည့္ၾကရပါတယ္။

နံပါတ္၇ဆုိတာ ဘယ္လုိဟာ

နံပတ္ ၇ ဆုိတာက ၇ ရက္သားသမီးကုိ ကုိယ္စားျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္က်ၿပီဆုိတာနဲ႔ အတာအုိးကေရကုိ သြန္ၿပီး သၾကၤန္ပန္း၊ သၾကၤန္အညြန္႔ေတြကုိ အိမ္ဦး၀င္းထရံေတြမွာ ထုိးစုိက္ကာ ဆုေတာင္းၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိဆုေတာင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ မေကာင္းတဲ့ ကံဆုိး၊ ကံညံ႔ေတြ ေပ်ာက္ကာ ကံဇာတာတက္လာၿပီး  လူမႈနယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔ ရုိးရာဓေလ့အရ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ၂၁ရာစုေခတ္မွာေတာ့ အတာအုိးထားျခင္းဓေလ့ကလည္း ျမန္မာလူမႈနယ္ပယ္မွာ ကြယ္ေပ်ာက္စျပဳလာပါျပီျဖစ္ပါတယ္။

အကုိးအကား ။ အရွင္နႏၵ၀ံသ (ေဇယ်သုခ ဓမၼရိပ္သာ)

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com