ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးက အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ စုစုေပါင္း ၂၆ ကိုေၾကျငာေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ ရမည့္စုစုေပါင္းပိတ္ရက္ ပမာဏကေတာ့ ေျပာင္းလဲမသြား၊ ေျပာင္းလဲသြားတာက အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းပိတ္တာကေန ႀကိဳၾကား၊ ႀကိဳၾကားပိတ္သလိုျဖစ္သြားသည္။ အဲဒီေတာ့ ခရီးရွည္ထြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့သူေတြ၊ ရက္ရွည္တရားစခန္းဝင္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ဇာတိကို ျပန္ခ်င္တဲ့သူေတြက အဆင္သိပ္မေျပေတာ့ ဟု ၾကားေနရသည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ကေတာ့ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့ကိုယ္ပိုင္ခရီးစဥ္ေတြ မပ်က္ရေအာင္ ဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုလည္းေျပာထားသည္။ ပုဂၢလိက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္လည္း အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုဦးမည္။

တကယ္ဆိုရင္ World Atlas က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွရရွိေနတဲ့ အားလပ္ရက္အေရအတြက္က နည္းသည္ဟုလည္း မဆိုသာပါ။

(၁) အိႏၵိယ – ၂၁ ရက္

(၂) ကိုလံဘီယာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ – ၁၈ ရက္

(၃) တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္ – ၁၇ ရက္

(၄) ထိုင္း၊ တူရကီ၊ ပါကစၥတန္ – ၁၆ ရက္

(၅) ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ အာဂ်င္တီးနား၊ လစ္သူနီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဆြီဒင္ – ၁၅ ရက္  တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

Public Holiday ဆိုတာက အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ကိုေျပာတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီေန႔ေတြဆို တစ္ႏိုင္ငံလံုး မွာရံုးပိတ္ပါတယ္။ Statutory Holiday ဆိုတာက ျပဌာန္းဥပေဒအရ ရံုးပိတ္ရက္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ပိတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ျပည္နယ္အလိုက္ရွိတဲ့ ပြဲေတာ္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ပိတ္တာပါ။

Public Holiday နည္းေပမယ့္ Statutory Holiday အမ်ားအျပားပိတ္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

(၁) ၾသစေတးရီးယား၊ – ၃၈ ရက္

Statutory – ၂၅ ရက္ + Public – ၁၃ ရက္

(၂) ေမာ္လ္တာ – ၃၈ ရက္

Statutory – ၂၄ ရက္ + Public – ၁၄ ရက္

(၃) ပိုလန္ – ၃၇ ရက္

Statutory – ၂၆ ရက္ + Public – ၁၁ ရက္

(၄) ဘိုလီးဗီးယား – ၃၇ ရက္

Statutory – ၂၅ ရက္ + Public – ၁၂ ရက္  တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

တကယ္ဆိုရင္္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရံံုးပိတ္ရက္ ပမာဏသည္ မနည္းလွပါ။ World Atlas က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ အိႏၵိယထက္ ၅ရက္ ပိုမ်ားသည္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပိတ္ရက္ေတြက အေလ်ာ္အစားရွိသည္။ စေန၊ တနဂၤေႏြ နဲ႔တိုက္သြားရင္ေတာ့ အစားျပန္မရပါ။ ဒီႏွစ္သႀကၤန္မွာေတာင္ စေန၊ တနဂၤေႏြ နဲ႔တိုက္သြားေတာ့ ပိတ္ရက္က သံုးရက္ပဲဲဲရွိေတာ့သည္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ အဲ့ဒီီီလိိိုတိုက္သြားရင္ အစားျပန္ေပးၾကသည္။

ပိတ္ရက္ရွည္ၾကာေပးတဲ့ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ေႏွာင့္ေႏွးသည္၊ ရုံုးလုပ္ငန္းေတြ ၾကန္႕ၾကာသည္။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အနည္းငယ္ တုန္႔ဆိုင္းသြားသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ နည္းနည္းပါးပါး ထိခို္က္လိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းေတြဖက္က ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း အရင္က ပိတ္ရက္ရွည္ရေတာ့ နယ္ျပန္ခ်င္တဲ့သူ အဆင္ေျပေျပ နယ္ျပန္လို႔ရသည္။ ခရီးထြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့သူကလည္း ေအးေအးေဆးေဆး ထြက္ႏို္င္သည္။ တရားစခန္းဝင္မည့္သူ၊ ပဥၨင္းတက္မည့္သူေတြကလည္း အနည္းဆံုး ၇ ရက္၊ ၁ ပတ္ ကုသိုလ္ျပဳလို႔ရသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအလုပ္လုပ္ရသည့္ ဝန္ထမ္းေတြက အားလပ္ရက္ရွည္ လုိခ်င္ၾကသလို အစိုးရကလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ခ်င္သည္။ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဟိုတုန္းကေတာ့ သၾကၤန္ပိတ္ရက္ဆိုတာက ၅ ရက္ဆိုၿပီး ရွိခဲ့ဖူးသည္။

မင္းသုခ (အခရာ)

(www.akhayar.com)