[Zawgyi]

အသေရပ်က္ယြင္းေစတဲ့ မဟုတ္မမွန္ေရးသားမႈေတြကုိ အေရးယူမယ္လုိ႔ ဆုိလုိက္တဲ့ Skynet

၂ဝ၁၈ ရုရွားကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲေတြကုိ စားေသာက္ဆုိင္နဲ႔ ဟုိတယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္ျပသမႈေတြကုိ Skynet က တားျမစ္လုိက္တဲ့အေပၚ လူမႈကြန္ရက္မွာ ဟုိးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဝဖန္မႈေတြ ေသာေသာညံခဲ့ပါတယ္။ မိဘျပည္သူေတြကုိ အထင္ျမင္လြဲမွားေစတဲ့ အေရးအသားေတြနဲ႔ Skynet ကုိ အသေရပ်က္ယြင္းေစတဲ့ မဟုတ္မမွန္အေရးအသားေတြကုိ ရပ္တန္႔ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားၿပီး ဆက္လက္ေဖာက္ဖ်က္သူေတြကုိ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူသြားမယ္လုိ႔ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔တုန္းက Skynet DTH ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္သူ႔အတြက္ စကိုုင္းနက္မွ မိဘျပည္သူမ်ားသိုု႔ပန္ၾကားခ်က္

ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူညီအစ္ကိုုေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား

၁။ ေရႊသံလြင္မီဒီယာသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ Skynet ဟူေသာ ေဆာင္ပုုဒ္ကိုုလက္ကိုုင္ထား လ ွ်က္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသားစြာျဖင္႔ ႏိုုင္ငံတကာႏွင္႔ျပည္တြင္းရုုပ္သံလိုုင္း ေပါင္းစံုုကိုု ရသစံုုခံစားၾကည္႔ရႈႏိုုင္ေစရန္ အစဥ္အျမဲၾက္ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ ယခုုေနာက္ဆံုုး၀ါစိမ္းနီ package အစီအစဥ္မ်ားျဖင္႔ ၾကည္႔ရႈခႏႈန္းထားမ်ားထပ္မံ၍ ေလ်ာ႔ခ်ေပးခဲ႔ရာတြင္ အျမင္႔ဆံုုးpackage ႏႈန္းထား၏ တစ္ရက္ၾကည္႔ရႈခမွာ လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက္၏ ေစ်းႏႈန္းထက္ပင္ခ်္ိဳသာစြာျဖင္႔ ျမန္မာေငြက်ပ္၃၃၀ က်ပ္ခန္႔သာ ရွိခဲ႔ပါသည္။

၃။ Skynet သည္ ယခုုႏွစ္ကမၻာ႔ဖလားပြဲကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံသားပိုုင္ကုမၺဏီတစ္ခုုအျဖစ္ ဂုုဏ္ယူစြာ ႏိုုင္ငံတကာ မီဒီယာ ကုုမၺဏီမ်ားႏွင္႔ တင္ဒါယွဥ္ျပိဳင္ေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကမၻာ႔ဖလားပြဲကိုု အျခားႏိုုင္ငံမ်ားမွျပည္သူမ်ားနည္းတူ အားပါးတရၾကည္႔ရႈႏိုုင္ေစရန္ ၀ါစိမ္းနီ အစီအစဥ္ မ်ားကိုုပင္ ေစ်းႏႈန္းတိုုးျမွင္႔ျခင္းမျပဳဘဲ ျပသေပးခဲ႔ပါသည္။

၄။ ထိုု႔အျပင္ အခေပးရုုုုပ္သံလိုုင္းမ်ားကိုု အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင္႔ မၾကည္႔ရႈႏိုု္င္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ျမန္မာ႔ရုုုုပ္ျမင္သံၾကား၊ျမ၀တီရုုပ္ျမင္သံၾကား၊MRTV Entertainment၊ MNTV အခမဲ႔ရုုပ္သံလိုုင္းမ်ားတြင္ပါ ဖြင္႔ပြဲ၊ပိတ္ပြဲ၊အၾက္ိဳဗိုုလ္လုုုုပြဲႏွင္႔ ေနာက္ဆံုုးဗိုုလ္လုုပြဲမ်ားအပါအ၀င္ ပြဲစဥ္ေပါင္း ၁၆ပြဲမွ ၂၂ပြဲအထိ ေစတနာျဖင္႔ အခမဲ႔ျပ သေပးေနပါသည္။

၅။ ယင္းသိုု႔ျပသေပးျခင္းမွာ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင္႔မိသားစုုမ်ား စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ ၾကည္႔ရႈႏိုုင္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္မ်ားရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုုင္မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္တြင္းရွိျပည္ သူမ်ား ၾကည္႔ရႈေနၾကသည္ကိုု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ခြင္႔ျပဳေပးခဲ႔ပါသည္။

၆။ သိုု႔ရာတြင္ ယင္းကိုုအခြင္႔ေကာင္းယူလ ွ်က္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္႔ ဟိုုတယ္အခ်ိဳ႔၊ဘားအခ်ိဳ၊ စားေသာက္ဆိုုုုင္အခ်ိဳ႕တိုု႔တြင္ Skynet ကထုုတ္လႊင္႔ေသာ ကမၻာ႔ဖလားပြဲမ်ားကိုု အခေၾကးေငြေကာက္ခံျခင္း၊ပရိုုမိုုးရွင္းလုုပ္ျခင္းစသည္႔ စီးပြားေရး အက်ိဳးအလိုု႔ငွာ သူတိုု႔၏ စားသံုုးသူမ်ားႏွင္႔ေဖာက္သည္Customers မ်ားကိုု ျပသေပး ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

၇။ Skynet စတင္ထုုတ္လႊင္႔စဥ္ကပင္ ထိုုသိုု႔ေသာစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု မိသားစုုသံုုး ႏႈန္းထားမဟုုတ္ဘဲ စီးပြားေရးသံုုးႏႈန္းထားျဖင္႔၀ယ္ယူအားေပးၾကပါရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ႔ၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။သိုု႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ Skynet ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုု မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။

၈။ ထိုု႔အတြက္ေၾကာင္႔ အမ်ားျပည္သူကိုု ေစတနာျဖင္႔ျပသေပးျခင္းမဟုုတ္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးငွာ ယင္းကဲ႔သိုု႔ထုုတ္လႊင္႔ျပသျခင္းမ်ားကိုု မျပဳလုုပ္ၾကပါရန္ Skynet ကေမတၱာရပ္ခံ ခဲ႔ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ႔သိုု႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကိုု ေစတနာေမတၱာျဖင္႔ ျပသေပးျခင္းမ်ိဳးႏွင္႔ လံုုး၀သက္ဆိုုင္ျခင္းမရွိပါ။

၉ ။ သိုု႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏ က်င္႔ ၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈကိုု ဖုုံးကြယ္ကာ Skynet အား မိဘျပည္သူမ်ား အထင္အျမင္လြဲမွားေစ ရန္၊အမွတ္တံဆိပ္၏ ဂုုဏ္သိကၡာပ်က္ယြင္းေစရန္၊မိဘျပည္သူမ်ား၏တစ္ခဲနက္အားေပး မႈမ်ားကိုု ပ်က္စီးေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖ႔စ္ဘုုတ္ခ္ႏွင္႔အြန္လိုုင္းမ်ားတြင္ အသေရပ်က္ ယြင္းေစသည္႔ မဟုုတ္မမွန္ေရးသားမႈမ်ားႏွင္႔ရိုုင္းပ်စြာတုုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနၾကသည္ကိုု ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၁၀။ ယင္းကဲ႔သိုု႔လုုပ္ရပ္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုု ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္ ေနပါသျဖင္႔ အဆိုုပါလုုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔ေပးၾကပါရန္ႏွင္႔ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေဖာက္ ဖ်က္သူမ်ားကိုု တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင္႔အညီ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

၁၁။ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ စီးပြားေရး တိုုက္ကြက္ေဖာ္ကာ Skynet ၏ အက်ိဳးပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း တမင္လုုပ္ၾကံေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္႔ မသမာေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားကိုု သိရွိႏိုုင္ၾကပါေစရန္ ရိုုေသေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္သူ႔အတြက္စကိုုင္းနက္။
၂၀၁၈ခုုႏွစ္ ဇြန္ (၁၉ )ရက္။

အခရာ

www.akhayar.com

[Unicode]

အသရေပျက်ယွင်းစေတဲ့ မဟုတ်မမှန်ရေးသားမှုတွေကို အရေးယူမယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ Skynet

၂ဝ၁၈ ရုရှားကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကို စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဟိုတယ်တွေအနေနဲ့ ပြန်လည်ပြသမှုတွေကို Skynet က တားမြစ်လိုက်တဲ့အပေါ် လူမှုကွန်ရက်မှာ ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ သောသောညံခဲ့ပါတယ်။ မိဘပြည်သူတွေကို အထင်မြင်လွဲမှားစေတဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ Skynet ကို အသရေပျက်ယွင်းစေတဲ့ မဟုတ်မမှန်အရေးအသားတွေကို ရပ်တန့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပြီး ဆက်လက်ဖောက်ဖျက်သူတွေကို တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူသွားမယ်လို့ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့တုန်းက Skynet DTH ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

ပြည်သူ့အတွက် စကိုင်းနက်မှ မိဘပြည်သူများသို့ပန်ကြားချက်

လေးစားအပ်ပါသော မိဘပြည်သူညီအစ်ကိုမောင်နှမများခင်ဗျား

၁။ ရွှေသံလွင်မီဒီယာသည် ပြည်သူ့အတွက် Skynet ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ကိုင်ထား လ ျှက် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းချိုသားစွာဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းရုပ်သံလိုင်း ပေါင်းစုံကို ရသစုံခံစားကြည့်ရှုနိုင်စေရန် အစဉ်အမြဲြကိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ယခုနောက်ဆုံးဝါစိမ်းနီ package အစီအစဉ်များဖြင့် ကြည့်ရှုခနှုန်းထားများထပ်မံ၍ လျော့ချပေးခဲ့ရာတွင် အမြင့်ဆုံးpackage နှုန်းထား၏ တစ်ရက်ကြည့်ရှုခမှာ လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်၏ ဈေးနှုန်းထက်ပင်ချိုသာစွာဖြင့် မြန်မာငွေကျပ်၃၃၀ ကျပ်ခန့်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။

၃။ Skynet သည် ယခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ဗဏီတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ကုမ္ဗဏီများနှင့် တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်သူများ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို အခြားနိုင်ငံများမှပြည်သူများနည်းတူ အားပါးတရကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ဝါစိမ်းနီ အစီအစဉ် များကိုပင် ဈေးနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းမပြုဘဲ ပြသပေးခဲ့ပါသည်။

၄။ ထို့အပြင် အခပေးရုပ်သံလိုင်းများကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မကြည့်ရှုနိုင်ကြသော ပြည်သူများအတွက်လည်း မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၊မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား၊MRTV Entertainment၊ MNTV အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းများတွင်ပါ ဖွင့်ပွဲ၊ပိတ်ပွဲ၊အြကိုဗိုလ်လုပွဲနှင့် နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲများအပါအဝင် ပွဲစဉ်ပေါင်း ၁၆ပွဲမှ ၂၂ပွဲအထိ စေတနာဖြင့် အခမဲ့ပြ သပေးနေပါသည်။

၅။ ယင်းသို့ပြသပေးခြင်းမှာ ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိသားစုများ စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်များရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင် ရပ်ကွက်တွင်းရှိပြည် သူများ ကြည့်ရှုနေကြသည်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

၆။ သို့ရာတွင် ယင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူလ ျှက် အချို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အချို့၊ဘားအချို၊ စားသောက်ဆိုင်အချို့တို့တွင် Skynet ကထုတ်လွှင့်သော ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲများကို အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း၊ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခြင်းစသည့် စီးပွားရေး အကျိုးအလို့ငှာ သူတို့၏ စားသုံးသူများနှင့်ဖောက်သည်Customers များကို ပြသပေး နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၇။ Skynet စတင်ထုတ်လွှင့်စဉ်ကပင် ထိုသို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မိသားစုသုံး နှုန်းထားမဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးသုံးနှုန်းထားဖြင့်ဝယ်ယူအားပေးကြပါရန် အကြိမ်ကြိမ် မေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။သို့ရာတွင် အချို့သော လုပ်ငန်းများသည် Skynet ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို မသိကျိုးကျွန်ပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။

၈။ ထို့အတွက်ကြောင့် အများပြည်သူကို စေတနာဖြင့်ပြသပေးခြင်းမဟုတ်သော စီးပွားရေး အကျိုးငှာ ယင်းကဲ့သို့ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းများကို မပြုလုပ်ကြပါရန် Skynet ကမေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မှုသည် အများပြည်သူများကို စေတနာမေတ္တာဖြင့် ပြသပေးခြင်းမျိုးနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၉ ။ သို့ရာတွင် အချို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ တာဝန်ရှိသူများသည် မိမိတို့၏ ကျင့် ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုကို ဖုံးကွယ်ကာ Skynet အား မိဘပြည်သူများ အထင်အမြင်လွဲမှားစေ ရန်၊အမှတ်တံဆိပ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာပျက်ယွင်းစေရန်၊မိဘပြည်သူများ၏တစ်ခဲနက်အားပေး မှုများကို ပျက်စီးစေရန် တမင်ရည်ရွယ်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်နှင့်အွန်လိုင်းများတွင် အသရေပျက် ယွင်းစေသည့် မဟုတ်မမှန်ရေးသားမှုများနှင့်ရိုင်းပျစွာတုန့်ပြန်မှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀။ ယင်းကဲ့သို့လုပ်ရပ်များသည် တည်ဆဲဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက် နေပါသဖြင့် အဆိုပါလုပ်ရပ်များ ရပ်တန့်ပေးကြပါရန်နှင့် ဆက်လက်ကျူးလွန်ဖောက် ဖျက်သူများကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၁၁။ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် စီးပွားရေး တိုက်ကွက်ဖော်ကာ Skynet ၏ အကျိုးပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း တမင်လုပ်ကြံဆောင်ရွက်နေကြသည့် မသမာသော လုပ်ရပ်များကို သိရှိနိုင်ကြပါစေရန် ရိုသေလေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပြည်သူ့အတွက်စကိုင်းနက်။
၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန် (၁၉ )ရက်။

အခရာ

www.akhayar.com