ဒီေန႔ေခတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာေတာ့ “Safety First” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း ဦးထုပ္္ေတြ၊ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံေတြ ဝတ္ဆင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းထားတဲ့ ဦးထုပ္ရဲ႕အေရာင္ဟာ ဘယ္ရာထူးကုိ ကုိယ္စားျပဳသလဲဆုိတာ တိတိက်က်သိတဲ့လူ ရွားပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ အဆင္ေျပသလုိ ေဆာင္းၾကပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဓာတုစက္ရုံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳတဲ့ ဦးထုပ္အေရာင္ရဲ႕ ရာထူးအဆင့္အတန္းကုိ ဗဟုသုတရဖြယ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ဦးထုပ္အျဖဴ

ဦးထုပ္အျဖဴကေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာ၊ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အလုပ္သမားေခါင္းေတြ ေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ဦးထုပ္အနီ

ဦးထုပ္အနီကေတာ့ လ်ွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ၊ လ်ွပ္စစ္ပညာရွင္မ်ား၊ မီးသတ္သမား ေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးထုပ္မီးခုိးေရာင္

ဦးထုပ္မီးခုိးေရာင္ကေတာ့ ကန္ထရုိက္တာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ျပင္ပဧည့္သည္ေတာ္ေတြ ေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဝန္ထမ္းေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာဦးထုပ္ေဆာင္းဖုိ႔ ေမ့လာတယ္ဆုိရင္လည္း ဦးထုပ္မီးခုိးေရာင္ကုိ အစားထုိးေဆာင္းၾကရပါတယ္။ဦးထုပ္အစိမ္း

ဦးထုပ္အစိမ္းကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးေဆးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဝန္ထမ္းေတြ ေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြအတြက္ အစမ္းခန္႔ကာလမွာ ဦးထုပ္အစိမ္းေရာင္ကုိ ေဆာင္းၾကရပါတယ္။ဦးထုပ္အျပာ

ဦးထုပ္အျပာကေတာ့ ပန္းရံ ၊ လက္သမားေတြႏွင့္ တျခားနည္းပညာ၀န္ထမ္းေတြ ေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလမ္းျပင္ဝန္ထမ္းေတြလည္း လိေမၼာ္ေရာင္ဦးထုပ္ကုိ ေဆာင္းၾကရပါတယ္။ဦးထုပ္အညိဳ

ဦးထုပ္အညိဳကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဂေဟေဆာ္သူႏွင္ ့တျခားအပူဒဏ္မ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ရတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ဦးထုပ္အဝါ

ဦးထုပ္အဝါကေတာ့  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ တျခားဓာတုစက္ရုံေတြမွာ အလုပ္ၾကမ္းသမားေတြ ေဆာင္းဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ . . ဒါေတြကေတာ့ ဦးထုပ္အေရာင္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ရာထူးအဆင့္အတန္းကြဲျပားပုံကုိ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံအလုိက္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါေသးတယ္။ ကဲ . . အင္ဂ်င္နီယာသူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတုိ႔ေရ ေဆာင္းေနတဲ့ဦးထုပ္ေလးကုိ ေရးခဲ့ၾကပါဦး။

 

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com