[Zawgyi]

“ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ား” အထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး

City Mart Holding Co.,Ltd ၏ Pride of Myanmar “ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ား” အစီအစဥ္သည္ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ City Mart Holding Company Limited (CMHL) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေစ်းကြက္ေ၀စု ရရန္မွာ အေသးစားအလတ္စား စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတအကန္႔အသတ္၊ နည္းပညာ အကန္႔အသတ္၊ အလုပ္သမားအကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေနရာအႏွ႔ံေရာက္ေအာင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈအကန္႔အသတ္ စသည္အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္လည္း ရုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္္ပါသည္။ အေသးစားအလတ္စား စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားဖြ႔႔ံျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပး ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာရန္ဆိုသည္က “Pride of Myanmar” ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

Pride of Myanmar “ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ား” ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ SEA Games ကာလတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ တြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ရိွၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ တြင္ ကုန္ပစၥည္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မ်ွႏွင့္သာ စတင္ခဲ့ရာမွ ယခုဆိုလ်ွင္ အမ်ိဳူအစားေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ထိ ပါ၀င္လာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ CMHL အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံအႏွ႔ံတြင္ရွိေသာ City Mart ၊ Ocean ႏွင့္ marketplace by City Mart ဆိုင္ခြဲမ်ားအားလံုး၏ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ Pride of Myanmar တြင္ပါ၀င္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို Pride of Myanmar ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သီးသန္႔ shelves တန္းမ်ားျဖင့္ highlight ျပသေပးျခင္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ program တုိးတက္ေစျခင္းမ်ား၊ SME ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ထုတ္ပိုးမႈတြင္ အဆင့္ျမင့္လာေစရန္ ကူညီျခင္း၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အၾကံေပးျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ထူးထူးျခားျခားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်မႈမ်ားအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ Pride of Myanmar တြင္ ပါ၀င္ေသာ စီးဖြားဖက္ကုမၸဏီမ်ားကို CMHL လက္ေအာက္ရွိ Centre Promotion Area မ်ားတြင္ ေနရာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးကာ ျမန္မာ့အစားအေသာက္မ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားအား အားသြန္ခြန္စိုက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်း၀ယ္သူမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံထြက္စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရ႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“Growing together with local community – ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္ေတြတုိးတက္ဖို႕အတူတူလွမ္းခ်ီၾကပါစို႕ဆိုတာက ကၽြန္မတို႔ Pride of Myanmar ရဲ႕ အဓိက tagline ပါ။ ဒီအစီအစဥ္ကို ေစ်း၀ယ္သူေတြအေနနဲ႕ ဒါျမန္မာျပည္ထုတ္တာေလ .. ဒီ Pride of Myanmar တံဆိပ္ကပ္ေရာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကအရည္အေသြးစိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ယူတဲ့စိတ္ကိုသာမက အရည္အေသြးစိတ္ခ် ရတဲ့ အာမခံခ်က္တစ္ခုကိုပါ ေပးနုိင္တဲ့ အစီအစဥ္အျဖစ္ရပ္တည္ဖို႕နွင့္ local SMEs ေတြအတြက္လည္းလိုအပ္တဲ့ ပ့ံပိုးမႈေတြေပးနုိင္မယ့္ platform တစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႕ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု City Mart Holding Company Limited မွ Marketing Director ေဒၚေမဇင္စိုးထက္က ေျပာၾကားသြားပါသည္။

Pride of Myanmar အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေသာ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္  ကုန္ၾကမ္းကအစ ျမန္မာနုိင္ငံမွာထြက္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားသာပါ၀င္ထားၿပီးသည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ျပီးအဆင့္အထိိ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းမွာသာ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္စစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ FDA (သို႕) တူညီတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ေတြရရွိထားတဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ရွိပါသည္။ Packaging ေပၚမွာထုတ္လုပ္ေသာေန႕၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ေန႕၊ ပါ၀င္ပစၥည္း အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ Pride of Myanmar Sticker ပါရွိေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်း၀ယ္သူမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စားသံုးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Pride of Myanmar “ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ား” အစီအစဥ္ကို City Mart Supermarket , Ocean Supercenter, marketplace by City Mart တို႔ႏွင့္အတူ Main Sponsor အျဖစ္  Royal Myanmar Teamix ၊ Top Cashwe Nuts, Shwe Aung Food, Maw San ႏွင့္ U Ka Kar တို႔မွပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္ ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း အထူးအစီအစဥ္ကို City Mart Supermarket တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ နို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ၊ Ocean Supercenter တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဇန္နာ၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔အထိႏွင့္ marketplace by City Mart တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ နို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ဆိုင္ခြဲစုစုေပါင္း (၄၄) ဆိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အခရာ (www.akhayar.com)

[Unicode]

“ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမြန်မာ့စားသောက်ကုန်များ” အထူးအရောင်းပြပွဲကြီး

City Mart Holding Co.,Ltd ၏ Pride of Myanmar “ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမြန်မာ့စားသောက်ကုန်များ” အစီအစဉ်သည် ပြည်တွင်းရှိ အသေးစား၊ အလတ်စားစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် City Mart Holding Company Limited (CMHL) မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပေးသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုများသော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်တွင် နိုင်ငံခြားထွက်ကုန်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြီးဈေးကွက်ဝေစု ရရန်မှာ အသေးစားအလတ်စား စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၏ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သယံဇာတအကန့်အသတ်၊ နည်းပညာ အကန့်အသတ်၊ အလုပ်သမားအကန့်အသတ်နှင့် နေရာအနှံ့ရောက်အောင် ရောင်းချနိုင်မှုအကန့်အသတ် စသည်အချက်များ ကြောင့်လည်း ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ အသေးစားအလတ်စား စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများဖွ့ံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ထောက်ပံ့ပေး သော နေရာတစ်ခုဖြစ်လာရန်ဆိုသည်က “Pride of Myanmar” ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။

Pride of Myanmar “ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမြန်မာ့စားသောက်ကုန်များ” ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် SEA Games ကာလတွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၁၈ တွင် ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ တွင် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၅၀ ကျော်မျှနှင့်သာ စတင်ခဲ့ရာမှ ယခုဆိုလျှင် အမျိုူအစားပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ထိ ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ CMHL အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိသော City Mart ၊ Ocean နှင့် marketplace by City Mart ဆိုင်ခွဲများအားလုံး၏ အဓိကနေရာများတွင် Pride of Myanmar တွင်ပါဝင်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို Pride of Myanmar ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် သီးသန့် shelves တန်းများဖြင့် highlight ပြသပေးခြင်း၊ ရေရှည်စီမံကိန်းများဖြင့် program တိုးတက်စေခြင်းများ၊ SME ဖွ့ံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်နေသော အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို အားသွန်ခွန်စိုက် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ထုတ်ပိုးမှုတွင် အဆင့်မြင့်လာစေရန် ကူညီခြင်း၊ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အကြံပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုများပေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ထူးထူးခြားခြားအနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခင်းကျင်းရောင်းချမှုများအစီအစဉ်များဖြင့် Pride of Myanmar တွင် ပါဝင်သော စီးဖွားဖက်ကုမ္ပဏီများကို CMHL လက်အောက်ရှိ Centre Promotion Area များတွင် နေရာများထောက်ပံ့ပေးကာ မြန်မာ့အစားအသောက်များကို အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများအား အားသွန်ခွန်စိုက်ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဈေးဝယ်သူမိဘပြည်သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံထွက်စားသောက်ကုန်များကို မြည်းစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

“Growing together with local community – မြန်မာ့စားသောက်ကုန်တွေတိုးတက်ဖို့အတူတူလှမ်းချီကြပါစို့ဆိုတာက ကျွန်မတို့ Pride of Myanmar ရဲ့ အဓိက tagline ပါ။ ဒီအစီအစဉ်ကို ဈေးဝယ်သူတွေအနေနဲ့ ဒါမြန်မာပြည်ထုတ်တာလေ .. ဒီ Pride of Myanmar တံဆိပ်ကပ်ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကအရည်အသွေးစိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်ကိုသာမက အရည်အသွေးစိတ်ချ ရတဲ့ အာမခံချက်တစ်ခုကိုပါ ပေးနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်အဖြစ်ရပ်တည်ဖို့နှင့် local SMEs တွေအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေပေးနိုင်မယ့် platform တစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်” ဟု City Mart Holding Company Limited မှ Marketing Director ဒေါ်မေဇင်စိုးထက်က ပြောကြားသွားပါသည်။

Pride of Myanmar အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိသော ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများသည်  ကုန်ကြမ်းကအစ မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိသော ပစ္စည်းများသာပါဝင်ထားပြီးသည့်အပြင် နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ပြီးအဆင့်အထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာသာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် မြန်မာ့ထွက်ကုန်စစ်စစ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများသည် FDA (သို့) တူညီတဲ့ ထောက်ခံချက်တွေရရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်သောကြောင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါသည်။ Packaging ပေါ်မှာထုတ်လုပ်သောနေ့၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့၊ ပါဝင်ပစ္စည်း အစရှိသည့် အချက်အလက် အပြည့်အစုံပါဝင်သောကြောင့် Pride of Myanmar Sticker ပါရှိသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးဝယ်သူများသည် လက်ဆောင်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ စားသုံးရန်အတွက်ဖြစ်စေ စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Pride of Myanmar “ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမြန်မာ့စားသောက်ကုန်များ” အစီအစဉ်ကို City Mart Supermarket , Ocean Supercenter, marketplace by City Mart တို့နှင့်အတူ Main Sponsor အဖြစ်  Royal Myanmar Teamix ၊ Top Cashwe Nuts, Shwe Aung Food, Maw San နှင့် U Ka Kar တို့မှပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ အဆင့်အတန်းမြင့် မြန်မာ့စားသောက်ကုန်များရောင်းချခြင်း အထူးအစီအစဉ်ကို City Mart Supermarket တွင် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့အထိ၊ Ocean Supercenter တွင် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဇန်နာဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့အထိနှင့် marketplace by City Mart တွင် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ဆိုင်ခွဲစုစုပေါင်း (၄၄) ဆိုင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အခရာ (www.akhayar.com)