ဝန္ထမ္းဘဝဆုိတာ တစ္လလုံး ႀကိဳးစားပမ္းစား အလုပ္လုပ္ရေပမယ့္လည္း ရလာတဲ့လစာေလးေတြ ၾကည့္ၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ မ်က္ရည္လည္ၾကတဲ့သူေတြေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။ အလုပ္ရွင္သူေဌးအတြက္ ေန႔စဥ္အလုပ္အေကြ်းျပဳရုံမက လူမႈအခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကရပါေသးတယ္။ လက္ရွိထက္ လစာပုိေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကုိင္ကုိ ေျပာင္းသြားခဲ့ရင္လည္း သူေဌးက “ ဒီဝန္ထမ္းဟာ အလုပ္အေပၚသစၥာမရွိဘူး ၊ လစာပုိေကာင္းေတာ့ အလုပ္ထြက္သြားတယ္” ဆုိၿပီး သမုတ္ၾကပါေသးတယ္။

တကယ္ေတာ့ လစာပုိေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ ေျပာင္းသြားတာ ဝန္ထမ္းရဲ႕အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေပးသင့္ေပးထုိက္တဲ့ လစာထက္ ေလ်ွာ့ေပးတဲ့ သူေဌးရဲ႕အျပစ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးအပ္ထားတဲ့ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အရည္အခ်င္းရွိသူကုိ ေနရာမေပးဘဲ ေဖာ္လံဖားေတြကုိသာ ေနရာေပးတတ္တဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ိဳးေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ လုပ္ကုိင္ရၿပီဆုိရင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေရာက္ၾကရပါေသးတယ္။ ရရွိလာတဲ့ အေျခခံလစာ ၊ ေတြ႕ၾကံဳလာရတဲ့ အခက္အခဲ ၊ ႀကီးျမင့္လာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ရင္ဆုိင္အံတုရင္း သံသရာလည္ေနပါေတာ့တယ္။

ကုိယ့္ဘဝကုိ တုိးတက္ေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲ သူတစ္ပါးကုိ ေခ်ာက္တြန္းလုိက္ရမွ ေနရာရတတ္တယ္လုိ႔ ေတြးထင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ရမယ္ဆုိရင္လည္း ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံစားရၿပီး မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ရလာတဲ့ လစာေလးကုိ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ကုိင္ထားရင္း အခက္အခဲမ်ိဳးစုံကုိ ေျဖရွင္းေနၾကရတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝမွာ တစ္လလုံး ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ၿပီး ရလာတဲ့လစာက မဆုိ႔မပုိ႔ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ေနတာလား။ အက်ိဳးအျမတ္ကုိေတာ့ အလုပ္ရွင္သူေဌးကသာ အျပည့္အဝခံစားၿပီး ဝန္ထမ္းေတြဘဝက “အမိမဲ့သား ေရနည္းငါး” ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ေနတာလား။ အဲလုိထင္ေနရင္ေတာ့ သင္ကုိယ္တုိင္ ႀကီးပြားတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ကုမၼဏီတစ္ခုေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ပါ။ ၿပီးမွ ဘဝတူ ဝန္ထမ္းေတြကုိ စာနာစိတ္အျပည့္နဲ႔ အေကာင္းဆုံး ကူညီလုိက္ပါ။ စာနာစိတ္ျပည့္ေနတဲ့ ေလာကႀကီးက သာယာလွပေနပါလိမ့္မယ္။ ေလာကလူသားမ်ားအားလုံးကုိ စာနာစိတ္ေလးနဲ႔ လႊမ္းျခံဳၾကပါစုိ႔။

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com