CSR Events ေတြကို အင္တုိက္အားတုိက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Ooredoo Myanmar

CSR (Corporate Social Responsibility) ဆုိတာ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ တုိးတက္ႀကီးပြားလာတာနဲ႔အမ်ွ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ သူတုိ႔မိသားစု၊ စားသုံးသူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း တုိးတက္ေနၿပီး စားသုံးသူေတြဟာ စီးပြားေရးအဆင္မေျပရင္ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္သလုိ ‘ေရျမင့္ ၾကာတင့္’ ဆုိတဲ့ စကားပုံလုိပဲ တုိင္းသူျပည္သားေတြ အကုန္လုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ CSR လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

CSR ဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အသုံးတြင္က်ယ္လာတာ ကာလမၾကာေသးေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ့ က်င့္သုံးလာတာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – Google ကုမၸဏီဟာ ဝန္ထမ္းေတြကုိ ေန႔လည္စာေကြ်းေမြးတာ၊ အလုပ္ခ်ိန္မွာ အနားယူေစတာနဲ႔ ဝန္ထမ္းေသဆုံးသြားတဲ့အခါမွာေတာင္ မိသားစုကုိ ေထာက္ပံ့ေပးတာက CSR သေဘာပါပဲ။

ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္အခေတြကုိ တိတိက်က်ေပးေဆာင္တာလည္း CSR လုပ္ငန္းလုိ႔ ဆုိႏုိင္သလုိ စားသုံးသူေတြကုိ မထိခုိက္ေစမယ့္ ထုတ္ကုန္ေတြကုိသာ ျဖန္႔ျဖဴးတာလည္း CSR လုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္သင့္ေနတဲ့ ေဒသေတြကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးတာလည္း CSR လုပ္ငန္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အူရီဒူးျမန္မာ (Ooredoo Myanmar) ဟာ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကုိ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ေသာက္သုံးေရရွားပါးတဲ့ ေဒသေတြမွာ လွဴဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်းလက္ေဒသ (၁၁ဝ) ေက်ာ္မွာ လူဦးေရ (၆၃,ဝဝဝ) ေက်ာ္အထိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း အူရီဒူးျမန္မာဟာ UNOPS (United Nations Office for Project Services) နဲ႔ အတူပူးေပါင္းကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ သန္း အကုန္အက်ခံၿပီး က်းလက္နဲ႔ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသေတြမွာ ပဏာမ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးတဲ့ေနရာ ၁၄ ေနရာကေန ၁၈ ေနရာအထိ ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ လွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စားသုံးသူေတြအတြက္ တာဝန္သိတတ္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ိဳးေတြ မ်ုားမ်ားေပၚထြက္လာေလ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေလလုိ႔သာ ဆုိခ်င္ပါတယ္။

Kyaw Soe Aung (Akhayar) 

www.akhayar.com

Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္တင္ဆက္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အခရာမွတင္ဆက္ထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ရယူထားျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားျဖစ္ ကူးယူသံုးစြဲေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ အခရာစာမ်က္ႏွာအား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ေဝမ်ွသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ေသာ္လည္း စီပြားျဖစ္တည္ေထာင္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ကူးယူတင္ဆက္ေနသည္မ်ားကိုမူ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ အခရာမီဒီယာမွတင္ဆက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ စာသားအခ်ိဳ႕ကုိျဖစ္ေစ ၊ အပုဒ္လိုက္ျဖစ္ေစ ၊ တစ္ပိုဒ္ျခင္းျဖစ္ေစ ကူးယူသံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက ခိုးယူသံုးစြဲေနသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အမည္ႏွင့္တကြ အမ်ားသိေစရန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

[UNICODE]

CSR (Corporate Social Responsibility) ဆုိတာ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ တုိးတက္ႀကီးပြားလာတာနဲ႔အမ်ွ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ သူတုိ႔မိသားစု၊ စားသုံးသူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း တုိးတက္ေနၿပီး စားသုံးသူေတြဟာ စီးပြားေရးအဆင္မေျပရင္ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္သလုိ ‘ေရျမင့္ ၾကာတင့္’ ဆုိတဲ့ စကားပုံလုိပဲ တုိင္းသူျပည္သားေတြ အကုန္လုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ CSR လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

CSR ဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အသုံးတြင္က်ယ္လာတာ ကာလမၾကာေသးေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ့ က်င့္သုံးလာတာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – Google ကုမၸဏီဟာ ဝန္ထမ္းေတြကုိ ေန႔လည္စာေကြ်းေမြးတာ၊ အလုပ္ခ်ိန္မွာ အနားယူေစတာနဲ႔ ဝန္ထမ္းေသဆုံးသြားတဲ့အခါမွာေတာင္ မိသားစုကုိ ေထာက္ပံ့ေပးတာက CSR သေဘာပါပဲ။

ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္အခေတြကုိ တိတိက်က်ေပးေဆာင္တာလည္း CSR လုပ္ငန္းလုိ႔ ဆုိႏုိင္သလုိ စားသုံးသူေတြကုိ မထိခုိက္ေစမယ့္ ထုတ္ကုန္ေတြကုိသာ ျဖန္႔ျဖဴးတာလည္း CSR လုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္သင့္ေနတဲ့ ေဒသေတြကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးတာလည္း CSR လုပ္ငန္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အူရီဒူးျမန္မာ (Ooredoo Myanmar) ဟာ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကုိ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ေသာက္သုံးေရရွားပါးတဲ့ ေဒသေတြမွာ လွဴဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်းလက္ေဒသ (၁၁ဝ) ေက်ာ္မွာ လူဦးေရ (၆၃,ဝဝဝ) ေက်ာ္အထိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း အူရီဒူးျမန္မာဟာ UNOPS (United Nations Office for Project Services) နဲ႔ အတူပူးေပါင္းကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ သန္း အကုန္အက်ခံၿပီး က်းလက္နဲ႔ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသေတြမွာ ပဏာမ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးတဲ့ေနရာ ၁၄ ေနရာကေန ၁၈ ေနရာအထိ ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ လွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စားသုံးသူေတြအတြက္ တာဝန္သိတတ္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ိဳးေတြ မ်ုားမ်ားေပၚထြက္လာေလ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေလလုိ႔သာ ဆုိခ်င္ပါတယ္။

Kyaw Soe Aung (Akhayar) 

www.akhayar.com