ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ေရႊသိုက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးသမၼတႀကီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစာ္ဘြားႀကီး၏သမိုင္းေၾကာင္းကိုသိရွိသူနည္းသည္။စပ္ေရႊသိုက္ဆိုေသာလူငယ္ေလးသည္ ပထမကမၻာစစ္မွာ ရဲရဲဝံ့ဝံံ့ပါဝင္ခဲ့ေသာ စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည္။အသက္ ၃၃ႏွစ္တြင္ ေစာ္ဘြားအရုိက္အရာကိုဆက္ခံသည္။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ တုိ္င္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးသမၼတတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာရွမ္းအမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦးဆိုလည္းဟုတ္သည္။ သူရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခရာသားေတြျပန္လွန္ၾကည့္တဲ့အခါ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရသည္။


သမၼတႀကီးစပ္ေရႊသိုက္၏သမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

sao_shwe_thaik2

 

 • ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၅၇-ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၁၈၉၆-ခုႏွစ္)တြင္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕၌ ေညာင္ေ႐ႊေစာ္ဘြာႀကီး အဖ ဆာစပ္ေမာင္ႏွင့္ အမိ မဟာေဒဝီတုိ႔မွ ဖြားျမင္ေသာ သားျဖစ္သည္။
 • ပထမ ကမာၲစစ္ အတြင္း ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ဘားမာ႐ုိင္ဖယ္ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္(ဗမာ့ေသနတ္ ကုိင္တပ္ရင္း)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ျမန္မာျပည္ ပထမ ေက်ာင္းသား သပိတ္ အစပ်ဳိးေသာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ နယ္ျခားေဒသ၌ ျမန္မာအရာရွိ တာဝန္ခံ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။
 • ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖခမည္းေတာ္ ေစာ္ဘြားႀကီး ဆာစဝ္ေမာင္ ကံေတာ္ကုန္ေသာ အခါ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား အျဖစ္ အရုိက္အရာ ခံယူသည္။
 • ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သိႏီၷေျမာက္ပုိင္း ေစာ္ဘြာႀကီး၏ သမီး (သိႏီၷေစာ္ဘြား စဝ္ဟုန္ဖ) (ကြယ္လြန္) ၏ ႏွမ စဝ္ဟိန္းခမ္းဟိန္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကမာၲစစ္ႀကီး ျဖစ္ရန္ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕မ်ား တက္လာေသာ အခါစစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚခံရသည္။
 • ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးဆုံးေသာ အခါ ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတုိႏွင့္ အတူ တုိင္ရင္းသား စည္လုံးညီညြတ္ေရးကုိ အတူတကြေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏွိင္ငံကုိ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ ဖြင့္လွစ္ေသာ အခါ စဝ္ေရႊသုိက္အား ဥကၠ႒အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသည္။
 • ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားထဲမွ ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာႏွိင္ငံ သမၼတႀကီး အၿဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသည္။
 • ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေသာ အခါလူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရျပန္သည္။
 • ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အျခား နယ္ရွင္ စဝ္ဖလုံတုိ႔ႏွင့္ အတူ ေစာ္ဘြား ဆုိေသာ အာဏာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏွိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးေဟာင္း စဝ္ေရႊသုိက္သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္စဥ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္သည္။

You may also like: ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးလြတ္လပ္ေရးေန႔ျမင္ကြင္း

 

Reference:

(၁) ေ႐ႊဥၾသရဲ႕ ‘တခ်ိန္က ထင္ရွားခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား’ စာအုပ္

(၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(တတိယ အႀကိမ္) စပယ္ဦး စာေပ)

(၂) http://shanniyouth.blogspot.com/

(၃) http://aungmyintmyat408.blogspot.com/

 

 

Min Thu Kha (အခရာ)

www.akhayar.com