ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ပညာေရးအဖြဲ႕ အစည္းႀကီးျဖစ္တဲ့ EF Education First ဟာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ အဂၤလိပ္စာစစ္တမ္း (EF Standard English Test) ေျဖဆုိေစၿပီး အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈညႊန္းကိန္း (EF English Proficiency Index) ကုိ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွာ စတင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈညႊန္းကိန္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ဆုိရင္ ရွစ္ႀကိမ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြက္လည္း ကမၻာ့ (၈၈) ႏုိင္ငံမွ လူဦးေရ (၁.၃) သန္းကုိ အဂၤလိပ္စာေျဖဆုိေစၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ေျဖဆုိသူအားလုံးရဲ႕ (၉၂) ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ (၄ဝ) ႏွစ္ေအာက္မွာရွိၾကၿပီး လူငယ္ေတြလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ EF EPI Score အေနနဲ႔ အျမင့္ဆုံးရမွတ္ (၁ဝဝ) အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံရဲ႕ ေျဖဆုိသူလူဦးေရနဲ႔ ပ်မ္းမ်ွတြက္ခ်က္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္စာအေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းမွာေတာ့ ဆြီဒင္၊ စကၤာပူ၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝးနဲ႔ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံေတြက ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုိလန္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ရုိေမနီးယားနဲ႔ ခရုိေအးရွားႏုိင္ငံေတြက အဂၤလိပ္စာေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အိႏၵိယ၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ စပိန္ႏုိင္ငံေတြဟာ အဂၤလိပ္စာအသင့္အတင့္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။

 

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ခ်ီလီ၊ တရုတ္၊ ထုိင္ဝမ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေတြဟာ အဂၤလိပ္စာညံ့တဲ့ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ကူဝိတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အီရတ္၊ လစ္ဗ်ားစတဲ့ႏုိင္ငံေတြဟာ အဂၤလိပ္စာအညံ့ဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ပါဝင္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အာရွတုိက္မွာေတာ့ စကၤာပူႏုိင္ငံက (၆၈.၆၃) ရမွတ္နဲ႔ ထိပ္ဆုံးကရပ္တည္ေနၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ (၆၁.၈၄) ရမွတ္နဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံ (၅၉.၃၂) ရမွတ္နဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ရမွတ္ (၄၄.၂၃) သာရွိၿပီး စစ္တမ္းမွာပါဝင္တဲ့ ကမၻာ့ (၈၈) ႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ (၈၂) မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြထဲမွာ (၆) ႏုိင္ငံအထိ စစ္တမ္းထဲမွာ ပါဝင္လာၿပီး အဂၤလိပ္စာအဆင့္အတန္းမွာ ျမန္မာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံဟာ အညံ့ဆုံးေနရာမွာရွိတယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com