ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ

အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ဟာ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ဒီ တစ္ပတ္ရဲ့ ဂ်ာမဏီအေျခစိုက္ Graft Watchdog Transparency International ထုတ္ျပန္မွုအရ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ ၁၃၇ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။

သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရျဖစ္မျဖစ္ အမွတ္ ၁၀၀ မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၂၈ မွတ္ရရွိျပီး Guatemala, Kyrgyzstan ၊ Lebanon တို႔နဲ႔ တူတူျဖစ္ပါတယ္။ Denmark နဲ႔ New Zealand ႏုိင္ငံကေတာ့ အမွတ္ ၉၀နဲ႔ ရပ္တည္ေနျပီး Finland ႏုိင္ငံကေတာ့ ၈၉ မွတ္နဲ႔ အသီသီးရပ္တည္ေနပါတယ္။ Somalia၊ South Sudan နဲ႔ North Korea ကေတာ့ ၁၀မွတ္၊ ၁၁ မွတ္၊ ၁၂ မွတ္နဲ႔ ေအာက္ဆံုးမွာ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။

 

You May Also Like : “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးျဖစ္လာမယ့္ Yangon Book Plaza

 

၂၀၁၀ မွာ တုိင္းတာမႈအရ ၁၈၃ ႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၈၀ ရခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ Transparency International ရဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသေဘာထားအျမင္ဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္ကထက္ တုိးတက္မႈရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အမွတ္ ၁၀၀မွာ ၂၂ မွတ္ရွရွိျပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏုိင္ငံမွာ ၁၄၇ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တုိးတက္မႈေတြ ရွိေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္ဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမွာေတာ့ စိန္ေခၚမွုေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒေတြ တည္ရွိေနေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ညႊန္းကိန္းနိမ့္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈနည္းပါးဆဲ၊ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳမႈေတႊ ရွိေနဆဲလို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ဆုိထားပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ဒီအက်င့္ပ်က္ျခစားမွုသေဘာထားအျမင္ဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းဆိုတာ Public Sector မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြေပၚ တုိင္းတာထားတဲ့ ညႊန္းကိန္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ရုိးလူ (အခရာ)

www.akhayar.com

Ref : Irrawaddy

Photo Credit : shouldvestayedinchorlton.com