ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ဟာ စကၤာပူႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆုံးျဖစ္သြားပါၿပီလုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔တုန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ Henley Passport Index အရ သိရပါတယ္။ Henley Passport Index ဟာ (၁၉၉) ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကုိ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းအဖြဲ႕ေတြမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ႏွစ္စဥ္ညႊန္းကိန္းထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။

စကၤာပူႏုိင္ငံဟာ (၁၉၉) ႏုိင္ငံအနက္ (၁၈၉) ႏုိင္ငံမွာ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ (၁၉ဝ) ႏုိင္ငံမွာ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတာေၾကာင့္ နံပါတ္ (၁) ေနရာမွာ ေရာက္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ဟာ အခုလုိ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆုံးျဖစ္သြားတာ ျမန္မာအစုိးရကုိ ေက်းဇူးတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေအာက္တုိဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာအစုိးရဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္တဲ့အတြက္ ရမွတ္တူျဖစ္ေနတဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္တက္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ဟာ (၁၈၈) ႏုိင္ငံကုိ ဗီဇာမဲ့သြားလာႏုိင္ၿပီး တတိယေနရာမွာ ပူးတြဲရပ္တည္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ (၁၈၆) ႏုိင္ငံကုိ ဗီဇာမဲ့သြားလာႏုိင္ၿပီး ေနာ္ေဝး၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ပဥၥမေနရာမွာ ပူးတြဲရွိေနပါတယ္။ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံေတြဟာ ႏုိင္ငံ (၃ဝ) ကုိသာ ဗီဇာမဲ့သြားလာႏုိင္ၿပီး ညႊန္းကိန္းဇယားရဲ႕ေအာက္ဆုံးမွာရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ဟာ (၄၈) ႏုိင္ငံကုိ ဗီဇာမဲ့သြားလာႏုိင္ၿပီး (၁၉၉) ႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ (၉၃) နဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com