[Zawgyi]

ပလက္တီနမ္ဓာတ္ျပား၊ ေရႊအဆင့္ဓာတ္ျပားဆိုတာကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ သတ္မွတ္သလဲ

ဘယ္သူ႔ရဲ႕ဘယ္သီခ်င္းက ေရႊအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းခံရလုိက္ရတယ္။ ဘယ္အယ္လ္ဘမ္ကေတာ့ျဖင့္ ပလက္တီနမ္အဆင့္ေရာက္သြားၿပီ အစရွိတဲ့သတင္းေတြ၊ မီဒီယာထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကုိ ဂီတေလာကနဲ႔ရင္းႏွီးသူေတြအားလုံး ႀကံဳဖူးၾကားၾကမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ RIAA certified “Gold” ဒါမွမဟုတ္ “Platinum” လုိ႔လူအမ်ားသိၾကတဲ့ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ဆုိတာ ဘာလဲ။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဒါမွမဟုတ္ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခ်ပ္အေနနဲ႔ ေရႊအဆင့္၊ ပလက္တီနမ္အဆင့္ကုိ ေရာက္သြားတယ္ဆုိတာ ဘာကုိဆုိလုိသလဲ။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ပုံနဲ႔ တကယ္တမ္းမွာ ဘာကုိဆုိလုိသလဲဆုိတာကုိ ဒီပုိ႔စ္မွာ အားလုံးဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ျပန္လည္မွ်ေဝတင္ဆက္သြားမွာပါ။

အဲဒီလုိအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပဖုိ႔ဆုိရင္ အရင္ဆုံး RIAA ဆုိတဲ့စကားလုံးရဲ႕အရွည္ေကာက္နဲ႔ အဓိပၸါယ္ကုိ ေျပာျပရပါလိမ့္မယ္။ RIAA ရဲ႕အက်ယ္ျဖန္႔အဓိပၸါယ္ကေတာ့ Recording Industry Association Of America ျဖစ္ၿပီး တုိက္႐ုိက္ဘာသာျပန္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိယ္စားျပဳေတးသံသြင္းအဖြဲ႔အစည္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာတစ္ခုသိရမွာက Recording ဆုိတဲ့စကားလုံးေနရာမွာ “ေတးသံသြင္း” လုိ႔ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ထားေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ RIAA ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အသံသြင္းဌာန၊ ေလဘယ္လ္တစ္ခုရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြထက္ ပုိမုိႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တယ္ဆုိတာပါပဲ။ အနီးစပ္ဆုံးဥပမာေပးရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ RIAA ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးလုိ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ထည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး အသံသြင္းေလဘယ္လ္မ်ား၊ ဂီတျဖန္႔ခ်ိသူေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

RIAA ရဲ႕အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တာဝန္

RIAA ကုိ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး RIAA ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးရဲ႕ ဂီတနဲ႔ေတးသံသြင္းက႑ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ ဖန္တီး၊ ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ေတးသီခ်င္းနဲ႔ အယ္လ္ဘမ္ေပါင္းအားလုံးရဲ႕ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ RIAA ရဲ႕လက္ေအာက္ကေန သက္ဆုိင္ရာေတးဂီတလုိင္စင္နဲ႔တကြ ထြက္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

RIAA ရဲ႕အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ေတးသီခ်င္းနဲ႔ဘယ္လ္ဘမ္ေတြကုိ တရားဝင္လုိင္စင္သြင္းၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္နဲ႔ လက္ငင္းေတးစီးရီးအေခြ ပလက္ေဖာင္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကေန တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးနားလည္လြယ္ေအာင္ရွင္းျပရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ RIAA ဟာ ေတးသီခ်င္း Copyright တင္တာေတြ၊ အႏုပညာရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သီခ်င္းေတြကုိ တရားမဝင္သုံးစြဲျခင္းကေန အကာအကြယ္ေပးတာေတြ၊ ေတးသီခ်င္းေတြရဲ႕ Intellectual Property Rights ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းတာေတြ အစရွိတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔လက္တြဲလုပ္ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ RIAA နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ဒီေလာက္သိထားရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိသိေနၿပီလုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ ေတးသီခ်င္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ RIAA ဘယ္လုိပတ္သက္သလဲ။ တကယ္တမ္းေတာ့ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈဆုိတာထက္ အဲဒီ ေရႊအဆင့္၊ ပလက္တီနမ္အဆင့္၊ စိန္အဆင့္ဆုိတဲ့ ေတးဂီတအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ RIAA က စတင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ RIAA ရဲ႕စံႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္းလုံးက သီခ်င္းေတြကုိ ေရႊအဆင့္၊ ပလက္တီနမ္အဆင့္ အစရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

RIAA ရဲ႕စံႏႈန္းထားနဲ႔ တိက်တဲ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ

ဒါေပမယ့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ဆုိတဲ့အတုိင္း ဒီေနရာမွာ ဘယ္လုိမ်ိဳးစည္းစနစ္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္တာလဲ။ ဘယ္လုိမ်ိဳး စံႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ျပဌာန္းထားတာလဲ ဆုိတာကုိတစ္ခ်က္ေမးခြန္းထုတ္ရပါၿပီ။ ကုိယ္မသိတုန္းမွာသာ ဒီလုိအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ေရႊအဆင့္၊ ပလက္တီနမ္အဆင့္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး႐ႈပ္ေထြးသေယာင္ထင္ရတာပါ၊ တကယ္ေတာ့ ႐ုိးရွင္းပါတယ္။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဒါမွမဟုတ္ အေခြတစ္ေခြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိေရာင္းထြက္သလဲ၊ ေကာ္ပီအေရအတြက္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ထိေရာင္းခ်ခဲ့ရသလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး RIAA certification ေတြကုိ သတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ RIAA certified ဘယ္အဆင့္ထိျဖစ္ထားသလဲ ဆုိတာကုိၾကည့္ၿပီး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေယဘုယ်အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။ RIAA certificate ေတြအေနနဲ႔ ေရႊ၊ ပလက္တီနမ္နဲ႔ စိန္ ဆုိၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သုံးဆင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္သုံးဆင့္ကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပရမယ္ဆုိေတာ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လ္ဘမ္တစ္ေခြအေနနဲ႔ လက္ငင္းေတးစီးရီအေခြ ဒါမွမဟုတ္ ဒီဂ်စ္တယ္အေခြကုိ အႀကိမ္ေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ ေရာင္းအားရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ RIAA certified “Gold” ေရႊအဆင့္လို႔ စတင္သတ္မွတ္လုိ႔ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အႀကိမ္ေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ ကေန ၁,၀၀၀,၀၀၀ အထိ တုိးလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ RIAA certified “Platinum” ပလက္တီနမ္အဆင့္ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔အႀကိမ္ေပါင္း ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ေရာင္းအားတက္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ RIAA certified “Diamond” စိန္အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပလက္တီနမ္အဆင့္ကုိေက်ာ္လြန္သြားၿပီ စိန္အဆင့္ကုိလည္းမေရာက္ေသးတဲ့ သီခ်င္းမ်ားအတြက္ ပလက္တီနမ္ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆ အစရွိသျဖင့္ (2 x Platinum, 3 x Platinum နဲ႔ Multi-Platinum) ဆုိၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အသီးသီးရွိပါတယ္။

အျခားႏုိင္ငံေတြက RIAA သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္

အဂၤလန္၊ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ာမဏီ အစရွိတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ကုိယ့္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ကိုယ္ရွိေပမယ့္ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက RIAA စံႏႈန္းထားနဲ႔ပဲ သီခ်င္းေတြကုိအဆင့္သတ္မွတ္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိၾကပါစုိ႔၊ လက္ရွိမွာအယ္လ္ဘမ္တစ္ေခြကုိ ေဒၚလာ ၉.၉၉ က်ပ္နဲ႔ iTune မွာဝယ္လုိ႔ရတယ္ဆုိရင္ ေရႊအဆင့္ ဒါမွမဟုတ္ ပလက္တီနမ္အဆင့္ထိေရာက္ထားတဲ့ သီခ်င္းေတြ၊ အယ္လ္ဘမ္ေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ ဝင္ေငြဘယ္ေလာက္ထိရွိေနၿပီလဲဆုိတာကုိ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ျပန္တြက္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ Lil Uzi Vert ရဲ႕ Xo Tour Llif3 သီခ်င္းဟာဆုိရင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္ေတြအရ stearming ပလက္ေဖာင္းမ်ိဳးစုံကေန streaming လုပ္မႈေပါင္း ၁.၉ ဘီလီယံအႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တည္းနဲ႔ ပလက္တီနမ္အဆင့္ငါးဆ (5 x Platinum) နဲ႔ ေဒၚလာ ၄.၅ မီလီယံ ထိဝင္ေငြရွိေနပါတယ္။

အခုေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ RIAA အေၾကာင္းနဲ႔ RIAA certificate အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ သိရွိသြားေလာက္ၿပီလုိ႔ထင္ပါတယ္။ လတ္တေလာေလ့လာသမွ်ကုိ အားလံုးကုိလည္းသိရွိေစခ်င္တဲ့အတြက္ စာေစာင္ျပဳစုၿပီး ေရးတင္ေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ေအာက္မွာ နည္းပညာစုိုးမုိးမႈဟာ စည္းစနစ္က်ၿပီး လုံၿခံဳမႈရွိေနတဲ့အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ဂီတဖန္တီးသူအႏုပညာရွင္ေတြ၊ ခံစားရတဲ့အသီးအပြင့္ေတြကုိၾကည့္ရင္း တစ္ခါတေလေတာ့လည္း အားက်မိပါတယ္။ ဖြံၿဖိဳးၿပီးသားႏုိင္ငံနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးေနဆဲႏုိင္ငံ ဘာကြာသလဲလုိ႔ေမးရင္ အားလုံးကြာတယ္လုိ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပန္ေျဖရမွာပါ။ ေနာက္လည္း ေလ့လာမိသမွ်ကုိ အခုလုိမ်ိဳးပုိ႔စ္ေတြအျဖစ္ မၾကာမၾကာတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေပးၾကဖုိ႔ ဒီကေနေျပာရင္းနဲ႔ ဒီပုိ႔စ္ကုိ အဆုံးသတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္႐ႈမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Yan

www.akhayar.com

Ref : Wikia
[Unicode]

ပလက်တီနမ်ဓာတ်ပြား၊ ရွှေအဆင့်ဓာတ်ပြားဆိုတာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သတ်မှတ်သလဲ

ဘယ်သူ့ရဲ့ဘယ်သီချင်းက ရွှေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရလိုက်ရတယ်။ ဘယ်အယ်လ်ဘမ်ကတော့ဖြင့် ပလက်တီနမ်အဆင့်ရောက်သွားပြီ အစရှိတဲ့သတင်းတွေ၊ မီဒီယာထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ဂီတလောကနဲ့ရင်းနှီးသူတွေအားလုံး ကြုံဖူးကြားကြမှာပါ။ အဲဒီတော့ RIAA certified “Gold” ဒါမှမဟုတ် “Platinum” လို့လူအများသိကြတဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ။ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟုတ် အယ်လ်ဘမ်တစ်ချပ်အနေနဲ့ ရွှေအဆင့်၊ ပလက်တီနမ်အဆင့်ကို ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ တကယ်တမ်းမှာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကို ဒီပို့စ်မှာ အားလုံးဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်သွားမှာပါ။

အဲဒီလိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေရဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး RIAA ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အရှည်ကောက်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောပြရပါလိမ့်မယ်။ RIAA ရဲ့အကျယ်ဖြန့်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ Recording Industry Association Of America ဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားပြုတေးသံသွင်းအဖွဲ့အစည်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။

ဒီနေရာမှာတစ်ခုသိရမှာက Recording ဆိုတဲ့စကားလုံးနေရာမှာ “တေးသံသွင်း” လို့ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ RIAA ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အသံသွင်းဌာန၊ လေဘယ်လ်တစ်ခုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေထက် ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ RIAA ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးလို လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ထည်ထောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အသံသွင်းလေဘယ်လ်များ၊ ဂီတဖြန့်ချိသူပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။

RIAA ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ တာဝန်

RIAA ကို ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး RIAA ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ ဂီတနဲ့တေးသံသွင်းကဏ္ဍကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ ဖန်တီး၊ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ချိတဲ့တေးသီချင်းနဲ့ အယ်လ်ဘမ်ပေါင်းအားလုံးရဲ့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ RIAA ရဲ့လက်အောက်ကနေ သက်ဆိုင်ရာတေးဂီတလိုင်စင်နဲ့တကွ ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။

RIAA ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ တေးသီချင်းနဲ့ဘယ်လ်ဘမ်တွေကို တရားဝင်လိုင်စင်သွင်းပြီး ဒီဂျစ်တယ်နဲ့ လက်ငင်းတေးစီးရီးအခွေ ပလက်ဖောင်းနှစ်မျိုးစလုံးကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုပြန်လည်ဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ RIAA ဟာ တေးသီချင်း Copyright တင်တာတွေ၊ အနုပညာရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သီချင်းတွေကို တရားမဝင်သုံးစွဲခြင်းကနေ အကာအကွယ်ပေးတာတွေ၊ တေးသီချင်းတွေရဲ့ Intellectual Property Rights တွေကို ထိန်းသိမ်းတာတွေ အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ဆောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ RIAA နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ဒီလောက်သိထားရင် တော်တော်လေးကိုသိနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။

အဲဒီတော့ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ တေးသီချင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ RIAA ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲ။ တကယ်တမ်းတော့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုဆိုတာထက် အဲဒီ ရွှေအဆင့်၊ ပလက်တီနမ်အဆင့်၊ စိန်အဆင့်ဆိုတဲ့ တေးဂီတအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကို RIAA က စတင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် RIAA ရဲ့စံနှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းလုံးက သီချင်းတွေကို ရွှေအဆင့်၊ ပလက်တီနမ်အဆင့် အစရှိသဖြင့် သတ်မှတ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။

RIAA ရဲ့စံနှုန်းထားနဲ့ တိကျတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ

ဒါပေမယ့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုမျိုးစည်းစနစ်တွေနဲ့ သတ်မှတ်တာလဲ။ ဘယ်လိုမျိုး စံနှုန်းထားတွေနဲ့ ပြဌာန်းထားတာလဲ ဆိုတာကိုတစ်ချက်မေးခွန်းထုတ်ရပါပြီ။ ကိုယ်မသိတုန်းမှာသာ ဒီလိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ ရွှေအဆင့်၊ ပလက်တီနမ်အဆင့်တွေဟာ တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသယောင်ထင်ရတာပါ၊ တကယ်တော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟုတ် အခွေတစ်ခွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိရောင်းထွက်သလဲ၊ ကော်ပီအရေအတွက်ပေါင်း ဘယ်လောက်ထိရောင်းချခဲ့ရသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး RIAA certification တွေကို သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ RIAA certified ဘယ်အဆင့်ထိဖြစ်ထားသလဲ ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ယေဘုယျအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ RIAA certificate တွေအနေနဲ့ ရွှေ၊ ပလက်တီနမ်နဲ့ စိန် ဆိုပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သုံးဆင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်သုံးဆင့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြရမယ်ဆိုတော့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လ်ဘမ်တစ်ခွေအနေနဲ့ လက်ငင်းတေးစီးရီအခွေ ဒါမှမဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်အခွေကို အကြိမ်ပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ရောင်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် RIAA certified “Gold” ရွှေအဆင့်လို့ စတင်သတ်မှတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။

အကြိမ်ပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ကနေ ၁,၀၀၀,၀၀၀ အထိ တိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ RIAA certified “Platinum” ပလက်တီနမ်အဆင့် ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြိမ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ရောင်းအားတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ RIAA certified “Diamond” စိန်အဆင့်ကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်တီနမ်အဆင့်ကိုကျော်လွန်သွားပြီ စိန်အဆင့်ကိုလည်းမရောက်သေးတဲ့ သီချင်းများအတွက် ပလက်တီနမ်နှစ်ဆ၊ သုံးဆ အစရှိသဖြင့် (2 x Platinum, 3 x Platinum နဲ့ Multi-Platinum) ဆိုပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ အသီးသီးရှိပါတယ်။

အခြားနိုင်ငံတွေက RIAA သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ အနှစ်ချုပ်

အင်္ဂလန်၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်နဲ့ ဂျာမဏီ အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ကိုယ့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ရှိပေမယ့် အဓိကအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံက RIAA စံနှုန်းထားနဲ့ပဲ သီချင်းတွေကိုအဆင့်သတ်မှတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့၊ လက်ရှိမှာအယ်လ်ဘမ်တစ်ခွေကို ဒေါ်လာ ၉.၉၉ ကျပ်နဲ့ iTune မှာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင် ရွှေအဆင့် ဒါမှမဟုတ် ပလက်တီနမ်အဆင့်ထိရောက်ထားတဲ့ သီချင်းတွေ၊ အယ်လ်ဘမ်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိမှာ ဝင်ငွေဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Lil Uzi Vert ရဲ့ Xo Tour Llif3 သီချင်းဟာဆိုရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ စစ်တမ်းကောက်ချက်တွေအရ stearming ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေ streaming လုပ်မှုပေါင်း ၁.၉ ဘီလီယံအကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းနဲ့ ပလက်တီနမ်အဆင့်ငါးဆ (5 x Platinum) နဲ့ ဒေါ်လာ ၄.၅ မီလီယံ ထိဝင်ငွေရှိနေပါတယ်။

အခုလောက်ဆိုရင်တော့ RIAA အကြောင်းနဲ့ RIAA certificate အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်း စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် သိရှိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ လတ်တလောလေ့လာသမျှကို အားလုံးကိုလည်းသိရှိစေချင်တဲ့အတွက် စာစောင်ပြုစုပြီး ရေးတင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာ နည်းပညာစိုးမိုးမှုဟာ စည်းစနစ်ကျပြီး လုံခြုံမှုရှိနေတဲ့အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ ဂီတဖန်တီးသူအနုပညာရှင်တွေ၊ ခံစားရတဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုကြည့်ရင်း တစ်ခါတလေတော့လည်း အားကျမိပါတယ်။ ဖွံဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံနဲ့ ဖွံဖြိုးနေဆဲနိုင်ငံ ဘာကွာသလဲလို့မေးရင် အားလုံးကွာတယ်လို့သာ ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြေရမှာပါ။ နောက်လည်း လေ့လာမိသမျှကို အခုလိုမျိုးပို့စ်တွေအဖြစ် မကြာမကြာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်မျှော်နေပေးကြဖို့ ဒီကနေပြောရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်ကို အဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

Yan

www.akhayar.com

Ref : Wikia