[Zawgyi]

ကမၻာေပၚမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ (၁၉၃ႏုိင္ငံလား ၁၉၅ႏုိင္ငံလား)

ကမၻာေပၚမွာ ႏုိင္ငံေပါင္းဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ မေျဖခင္ ႏုိင္ငံဆုိတဲ့ ေဝါဟာရကုိ အရင္ဆုံးဖြင့္ဆုိခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းျပည္ဆိုတာက ပထဝီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးအရ သတ္မွတ္ ပိုင္းျခားထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရ၊ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား၊ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဧရိယာအေနအထားအျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါေသးတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ (၁၉၃) ႏိုင္ငံရွိတယ္လုိ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မွတ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။ State of Palestine နဲ႔ Vatican City တုိ႔ဟာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ႕  ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းမွာပဲ ထည့္ထားပါေသးတယ္။ သူတုိ႔ေတြမွာလည္း ကုိယ္ပုိင္အလံ၊ အစုိးရနဲ႔ သီျခားနယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ထည့္သြင္းေရတြက္လုိက္ရင္ ကမၻာမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၉၅) အျဖစ္ တြက္ခ်က္ရမွာပါ။

Taiwan ကုိေတာ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပဲလား။ ၁၉ရာစုေႏွာင္းပုိင္းမွာ တရုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္စစ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ စစ္ရႈံးတဲ့အေနနဲ႔ တရုတ္ဟာ ဂ်ပန္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ Taiwan ကြ်န္းကုိ ေပးလုိက္ရတယ္။ ဂ်ပန္က ႏွစ္ (၅ဝ) နီးပါး Taiwan ကြ်န္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ ဂ်ပန္စစ္ရႈံးေတာ့ Taiwan ကြ်န္းကုိ ျပန္ေပးလုိက္ရတယ္။ တရုတ္ကလည္း Taiwan ကြ်န္းကုိ သူ႕ ပုိင္နက္အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္သလုိ Taiwan ကလည္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ယူဆထားတုန္းပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ (၂၂) ႏုိင္ငံက Taiwan ကုိ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္မွာ ဆားဘီယားႏုိင္ငံကေန ခြဲထြက္လာတဲ့ Kosovo ကုိလည္း တခ်ိဳ႕က ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသလုိ႔ ဆုိၾကသလုိ ကမၻာ့ (၁ဝ၉) ႏုိင္ငံက သူ႕ကုိ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ Taiwan နဲ႔ Kosovo တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ရင္ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ (၁၉၇) ႏုိင္ငံျဖစ္သြားပါတယ္။

 1. Republic of Ireland
 2. UK
 3. France
 4. The Netherlands
 5. Belgium
 6. USA
 7. Canada
 8. Thailand
 9. Laos
 10. Cambodia
 11. China
 12. Bangladesh
 13. India
 14. Nepal
 15. South Korea
 16. Vietnam
 17. Malaysia
 18. Singapore
 19. Japan
 20. The Philippines
 21. Brunei
 22. Indonesia
 23. East Timor
 24. Australia
 25. Sri Lanka
 26. Zimbabwe
 27. Zambia
 28. Botswana
 29. South Africa
 30. Swaziland
 31. Mozambique
 32. Malawi
 33. Tanzania
 34. Kenya
 35. Uganda
 36. Rwanda
 37. Ethiopia
 38. Somalia
 39. Djibouti
 40. Sudan
 41. Egypt
 42. Jordan
 43. Syria
 44. Lebanon
 45. Burma
 46. Taiwan
 47. North Korea
 48. Mongolia
 49. Russia
 50. Kazakhstan
 51. Finland
 52. Estonia
 53. Latvia
 54. Lithuania
 55. Belarus
 56. Ukraine
 57. Moldova
 58. Romania
 59. Bulgaria
 60. Macedonia
 61. Kosovo
 62. Greece
 63. Albania
 64. Montenegro
 65. Croatia
 66. Bosnia & Herzegovina
 67. Serbia
 68. Hungary
 69. Israel
 70. Palestine
 71. Italy
 72. Vatican City
 73. San Marino
 74. Switzerland
 75. Liechtenstein
 76. Slovenia
 77. Austria
 78. Slovakia
 79. Czech Republic
 80. Poland
 81. Germany
 82. Denmark
 83. Sweden
 84. Luxembourg
 85. Qatar
 86. Bhutan
 87. UAE
 88. Portugal
 89. Spain
 90. Andorra
 91. Monaco
 92. Iceland
 93. Papua New Guinea
 94. New Zealand
 95. Solomon Islands
 96. Vanuatu
 97. Fiji
 98. Tonga
 99. Samoa
 100. Kyrgyzstan
 101. Tajikistan
 102. Uzbekistan
 103. Iraq
 104. Maldives
 105. Iran
 106. Azerbaijan
 107. Georgia
 108. Armenia
 109. Turkey
 110. Malta
 111. Cyprus
 112. Mexico
 113. Belize
 114. Guatemala
 115. El Salvador
 116. Honduras
 117. Nicaragua
 118. Costa Rica
 119. Panama
 120. Brazil
 121. Uruguay
 122. Paraguay
 123. Venezuela
 124. Colombia
 125. Ecuador
 126. Peru
 127. Bolivia
 128. Argentina
 129. Chile
 130. Suriname
 131. Guyana
 132. Trinidad and Tobago
 133. Grenada
 134. Saint Vincent and the Grenadines
 135. Saint Lucia
 136. Barbados
 137. Dominica
 138. Antigua and Barbuda
 139. St Kitts and Nevis
 140. Dominican Republic
 141. Haiti
 142. Cuba
 143. Bahamas
 144. Jamaica
 145. Bahrain
 146. Kuwait
 147. Algeria
 148. Tunisia
 149. South Sudan
 150. Democratic Republic of Congo
 151. Burundi
 152. Comoros
 153. Madagascar
 154. Seychelles
 155. Mauritius
 156. Lesotho
 157. Namibia
 158. Angola
 159. Republic of Congo
 160. Gabon
 161. Sao Tome and Principe
 162. Equatorial Guinea
 163. Cameroon
 164. Central African Republic
 165. Chad
 166. Nigeria
 167. Benin
 168. Togo
 169. Ghana
 170. Ivory Coast
 171. Mali
 172. Burkina Faso
 173. Niger
 174. Liberia
 175. Sierra Leone
 176. Guinea
 177. Guinea-Bissau
 178. Senegal
 179. The Gambia
 180. Mauritania
 181. Morocco
 182. Cape Verde
 183. Libya
 184. Eritrea
 185. Afghanistan
 186. Turkmenistan
 187. Kiribati
 188. Tuvalu
 189. Marshall islands
 190. Nauru
 191. Palau
 192. Micronesia
 193. Pakistan
 194. Oman
 195. Saudi Arabia
 196. Yemen
 197. Norway

 အဲဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ (၁၉၇) ႏုိင္ငံရွိတယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းဆုိေတာ့ တိတိက်က် မဟုတ္ဖူးလားေတာ့ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွာေတာ့ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ (၂၁၁) ခု ရွိပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ႏုိင္ငံစာရင္းတြက္လုိက္ရင္ (၁၉၇) ႏုိင္ငံမကတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၉၃) ႏုိင္ငံမွာ UK ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ထားေပမယ့္ ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွာေတာ့ UK အေနနဲ႔ မတင္ဘဲ အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္၊ ေဝးလ္နဲ႔ ေျမာက္အုိင္ယာလန္အျဖစ္ သီးျခားမွတ္ပုံတင္ထားၾကတဲ့အတြက္ ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အေရအတြက္ ပုိမ်ားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Hong Kong နဲ႔ Macau တုိ႔ဟာ ကုိလုိနီေဒသေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီစာရင္းထဲမွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသေတြနဲ႔ အျငင္းပြားဖြယ္ေဒသေတြကုိ ထည့္သြင္းထြက္ခ်က္လုိက္ရင္ ပုိမ်ားသြားမွာပါ။

 1. Somaliland
 2. Nagorno-Karabakh
 3. Northern Cyprus
 4. Western Sahara
 5. Transnistria
 6. South Ossetia
 7. Abkhazia
 8. Iraqi Kurdistan
 9. Tibet
 10. Hong Kong
 11. Macau
 12. Faroe Islands
 13. Greenland
 14. Northern Ireland
 15. Scotland
 16. England
 17. Wales
 18. Cook Islands
 19. Niue

မူလ (၁၉၇) ႏုိင္ငံကုိ (၁၉) ႏုိင္ငံ ထပ္ေပါင္းလုိက္ရင္ (၂၁၆) ႏုိင္ငံျဖစ္သြားမွာပါ။ ထပ္တုိး (၁၉) ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္၊ ေဝးလ္နဲ႔ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ေတြ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢမွာ ပါဝင္တဲ့ မိခင္ UK ႏုိင္ငံကုိ ျဖဳတ္ထားရပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ (၂၁၅) ႏုိင္ငံရွိတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီထက္ရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ (၁၉၇) ႏုိင္ငံနဲ႔ တျခားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသေတြပါပဲ။

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com 

[Unicode]

ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိလဲ (၁၉၃နိုင်ငံလား ၁၉၅နိုင်ငံလား)

ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မဖြေခင် နိုင်ငံဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အရင်ဆုံးဖွင့်ဆိုချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) တိုင်းပြည်ဆိုတာက ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးအရ သတ်မှတ် ပိုင်းခြားထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံမှာ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၊ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ အခြေခံယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဧရိယာအနေအထားအပြင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။

ကမ္ဘာပေါ်မှာ (၁၉၃) နိုင်ငံရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဖွဲ့ဝင်မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။ State of Palestine နဲ့ Vatican City တို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့  စောင့်ကြည့်စာရင်းမှာပဲ ထည့်ထားပါသေးတယ်။ သူတို့တွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အလံ၊ အစိုးရနဲ့ သီခြားနယ်မြေတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ထည့်သွင်းရေတွက်လိုက်ရင် ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၅) အဖြစ် တွက်ချက်ရမှာပါ။

Taiwan ကိုတော့ နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်မှာလား ဒါမှမဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲလား။ ၁၉ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ စစ်ရှုံးတဲ့အနေနဲ့ တရုတ်ဟာ ဂျပန်ကို လျော်ကြေးအဖြစ် Taiwan ကျွန်းကို ပေးလိုက်ရတယ်။ ဂျပန်က နှစ် (၅ဝ) နီးပါး Taiwan ကျွန်းကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ဂျပန်စစ်ရှုံးတော့ Taiwan ကျွန်းကို ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်။ တရုတ်ကလည်း Taiwan ကျွန်းကို သူ့ ပိုင်နက်အဖြစ် ကြွေးကြော်သလို Taiwan ကလည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နိုင်ငံအဖြစ် ယူဆထားတုန်းပါ။ ဒါ့ကြောင့် (၂၂) နိုင်ငံက Taiwan ကို နိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ခုနှစ်မှာ ဆားဘီယားနိုင်ငံကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ Kosovo ကိုလည်း တချို့က ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလို့ ဆိုကြသလို ကမ္ဘာ့ (၁ဝ၉) နိုင်ငံက သူ့ကို နိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ Taiwan နဲ့ Kosovo တို့ကို နိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ (၁၉၇) နိုင်ငံဖြစ်သွားပါတယ်။

 1. Republic of Ireland
 2. UK
 3. France
 4. The Netherlands
 5. Belgium
 6. USA
 7. Canada
 8. Thailand
 9. Laos
 10. Cambodia
 11. China
 12. Bangladesh
 13. India
 14. Nepal
 15. South Korea
 16. Vietnam
 17. Malaysia
 18. Singapore
 19. Japan
 20. The Philippines
 21. Brunei
 22. Indonesia
 23. East Timor
 24. Australia
 25. Sri Lanka
 26. Zimbabwe
 27. Zambia
 28. Botswana
 29. South Africa
 30. Swaziland
 31. Mozambique
 32. Malawi
 33. Tanzania
 34. Kenya
 35. Uganda
 36. Rwanda
 37. Ethiopia
 38. Somalia
 39. Djibouti
 40. Sudan
 41. Egypt
 42. Jordan
 43. Syria
 44. Lebanon
 45. Burma
 46. Taiwan
 47. North Korea
 48. Mongolia
 49. Russia
 50. Kazakhstan
 51. Finland
 52. Estonia
 53. Latvia
 54. Lithuania
 55. Belarus
 56. Ukraine
 57. Moldova
 58. Romania
 59. Bulgaria
 60. Macedonia
 61. Kosovo
 62. Greece
 63. Albania
 64. Montenegro
 65. Croatia
 66. Bosnia & Herzegovina
 67. Serbia
 68. Hungary
 69. Israel
 70. Palestine
 71. Italy
 72. Vatican City
 73. San Marino
 74. Switzerland
 75. Liechtenstein
 76. Slovenia
 77. Austria
 78. Slovakia
 79. Czech Republic
 80. Poland
 81. Germany
 82. Denmark
 83. Sweden
 84. Luxembourg
 85. Qatar
 86. Bhutan
 87. UAE
 88. Portugal
 89. Spain
 90. Andorra
 91. Monaco
 92. Iceland
 93. Papua New Guinea
 94. New Zealand
 95. Solomon Islands
 96. Vanuatu
 97. Fiji
 98. Tonga
 99. Samoa
 100. Kyrgyzstan
 101. Tajikistan
 102. Uzbekistan
 103. Iraq
 104. Maldives
 105. Iran
 106. Azerbaijan
 107. Georgia
 108. Armenia
 109. Turkey
 110. Malta
 111. Cyprus
 112. Mexico
 113. Belize
 114. Guatemala
 115. El Salvador
 116. Honduras
 117. Nicaragua
 118. Costa Rica
 119. Panama
 120. Brazil
 121. Uruguay
 122. Paraguay
 123. Venezuela
 124. Colombia
 125. Ecuador
 126. Peru
 127. Bolivia
 128. Argentina
 129. Chile
 130. Suriname
 131. Guyana
 132. Trinidad and Tobago
 133. Grenada
 134. Saint Vincent and the Grenadines
 135. Saint Lucia
 136. Barbados
 137. Dominica
 138. Antigua and Barbuda
 139. St Kitts and Nevis
 140. Dominican Republic
 141. Haiti
 142. Cuba
 143. Bahamas
 144. Jamaica
 145. Bahrain
 146. Kuwait
 147. Algeria
 148. Tunisia
 149. South Sudan
 150. Democratic Republic of Congo
 151. Burundi
 152. Comoros
 153. Madagascar
 154. Seychelles
 155. Mauritius
 156. Lesotho
 157. Namibia
 158. Angola
 159. Republic of Congo
 160. Gabon
 161. Sao Tome and Principe
 162. Equatorial Guinea
 163. Cameroon
 164. Central African Republic
 165. Chad
 166. Nigeria
 167. Benin
 168. Togo
 169. Ghana
 170. Ivory Coast
 171. Mali
 172. Burkina Faso
 173. Niger
 174. Liberia
 175. Sierra Leone
 176. Guinea
 177. Guinea-Bissau
 178. Senegal
 179. The Gambia
 180. Mauritania
 181. Morocco
 182. Cape Verde
 183. Libya
 184. Eritrea
 185. Afghanistan
 186. Turkmenistan
 187. Kiribati
 188. Tuvalu
 189. Marshall islands
 190. Nauru
 191. Palau
 192. Micronesia
 193. Pakistan
 194. Oman
 195. Saudi Arabia
 196. Yemen
 197. Norway

 အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ (၁၉၇) နိုင်ငံရှိတယ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းဆိုတော့ တိတိကျကျ မဟုတ်ဖူးလားတော့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်မှာတော့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၂၁၁) ခု ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နိုင်ငံစာရင်းတွက်လိုက်ရင် (၁၉၇) နိုင်ငံမကတာ သေချာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဖွဲ့ဝင် (၁၉၃) နိုင်ငံမှာ UK နိုင်ငံအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်မှာတော့ UK အနေနဲ့ မတင်ဘဲ အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေးလ်နဲ့ မြောက်အိုင်ယာလန်အဖြစ် သီးခြားမှတ်ပုံတင်ထားကြတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က အရေအတွက် ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Hong Kong နဲ့ Macau တို့ဟာ ကိုလိုနီဒေသတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေနဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ဒေသတွေကို ထည့်သွင်းထွက်ချက်လိုက်ရင် ပိုများသွားမှာပါ။

 1. Somaliland
 2. Nagorno-Karabakh
 3. Northern Cyprus
 4. Western Sahara
 5. Transnistria
 6. South Ossetia
 7. Abkhazia
 8. Iraqi Kurdistan
 9. Tibet
 10. Hong Kong
 11. Macau
 12. Faroe Islands
 13. Greenland
 14. Northern Ireland
 15. Scotland
 16. England
 17. Wales
 18. Cook Islands
 19. Niue

မူလ (၁၉၇) နိုင်ငံကို (၁၉) နိုင်ငံ ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင် (၂၁၆) နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာပါ။ ထပ်တိုး (၁၉) နိုင်ငံစာရင်းမှာ အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေးလ်နဲ့ မြောက်အိုင်ယာလန်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှာ ပါဝင်တဲ့ မိခင် UK နိုင်ငံကို ဖြုတ်ထားရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ (၂၁၅) နိုင်ငံရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ရှင်းအောင် ပြောရရင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု (၁၉၇) နိုင်ငံနဲ့ တခြားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေပါပဲ။

ကျော်စိုးအောင် (အခရာ)

www.akhayar.com