သုေတသနျပဳခ်က္ေတြအရ First Impression ဆိုတာ လူတစ္ဦးနဲ႔ တျခားလူတစ္ဦး ေတြ႕ဆံုၿပီး ခုနစ္စကၠန္႔အၾကာမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အျပဳအမူေတြကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အလုပ္အင္တာဗ်ဳးမွာ မန္ေနဂ်ာက (၃၀) စကၠန္႔အတြင္း အလုပ္ခန္႔သြားေစႏိုင္ေလာက္တဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေပၚေစတာကလည္း First Impression ေၾကာင္႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္စသြားေလွ်ာက္တဲ႔အခါ၊ Client ေတြနဲ႔ စတင္ေတြ႔ဆံုတဲ႔အခါ၊ ဘဝရဲ႕အေဖာ္မြန္နဲ႔ စတင္ေတြ႔ဆံုတဲ႔အခါအမ်ဳိးမွာ First Impression ကို ဆံုးရႈံးေစတဲ႔ အျပဳအမူအဆိုးေတြကို စိတ္လႈပ္ရွားလြန္ၿပီး ျပဳလုပ္မိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိမျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ First Impression ကို တည္ေဆာက္တဲ႔အခါမွာ မွားယြင္းတတ္တဲ႔ အမွားေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲလက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္မႈ

အားမပါတဲ့ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္မႈဟာ First Impression ကို ပ်က္စီးေစတဲ႔ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အားမထည္႔ဘဲ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္တာက ရႈိးတိုးရွန္႔တန္႔ျဖစ္ေနတာ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနတာကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္တဲ႔အခါမွာ တခ်ဳိ႕ေတြ မွားေလ့မွားထရွိတဲ့ ေနာက္ထပ္အမွားတစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။အဲ့ဒီအမွားကေတာ့ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ၿပီး တစ္ဖက္လူရဲ႕လက္ကို မလႊတ္ဘဲ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ကိုင္ထားမိတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

Weak Handshake

Weak Handshake

လက္အေနအထားမွားယြင္းျခင္း

ထိုင္ေနတဲ့အခါမွာ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လက္အေပၚမွာ သြားၿပီးသက္ရာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ထိုင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ လက္ကို ေပါင္ေပၚတင္ထားလို႔႔ရေသာ္လည္း အိတ္ကပ္ထဲထည္႔ထားတာမ်ဳိးေတာ့ မျပဳလုပ္သင္႔ပါဘူး။ လက္ကိုအိတ္ကပ္ထဲထည္႔ထားတာက တစ္ခုခုကို ဝွက္ထားတယ္လို႔ ျမင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ လက္ကို စားပဲြတင္ထားတဲ့အခါမ်ဳိးမွာဆိုရင္ လက္ကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ဖ်စ္ညွစ္ဆုပ္ထားတာမ်ဳိး၊ လက္ဝါးျဖန္႔ၿပီး တင္ထားတာမ်ဳိး မျပဳလုပ္သင္႔ပါဘူး။ အင္တာဗ်ဴးခံေနတဲ႔အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ အဲဒီလိုျပဳလုပ္ထားျခင္းက အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသလို ျဖစ္ေစပါတယ္။

Wrong Hand Position

Wrong Hand Position

ပီေကဝါးျခင္း

ပထမဆံုး တျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ႔အခါမ်ဳိးမွာ ပီေကဝါးေနျခင္းက သင္႔ကို မရင္႔က်က္ဘူး၊ ကေလးဆန္တယ္၊ အနိမ္႔စားလူတန္းစားဆိုၿပီး ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္အင္တာဗ်ဴးေျဖတဲ႔အခါမ်ဳိးမွာ ပီေကဝါးေနျခင္းကလည္း ဆိုးရြားတဲ႔ အျပဳအမူတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သာမန္အေျခအေနမ်ဳိးမွာဆိုရင္ေတာ့ လူေတြပီေကဝါးျခင္းက ပိုၿပီးရင္ႏွွီးတယ္ ပုိၿပီးေဖာ္ေရြြတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

Chewing Gum

Chewing Gum

မ်က္လံုးခ်င္းထိေတြ႕မႈကိုေရွာင္ရွားျခင္း

မ်က္လံုးခ်င္းထိေတြ႕မႈဟာ First Impression တည္ေဆာက္တဲ႔အခါမွာ အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳတဲ႔ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနေတြအရ နားေထာင္ေနစဥ္အတြင္းနဲ႔ ေျပာေနစဥ္အတြင္းမွာ မ်က္လံုးခ်င္းထိေတြ႔မႈရွိျခင္းက ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး ထက္ျမက္တယ္ဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ျပသတာနဲ႔ တူပါတယ္။ မ်က္လံုးျခင္းထိေတြ႔မႈကို ေရွာင္ရွားျခင္းဟာ တစ္ခုခုကို ဟန္ေဆာင္ေနျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေနတာကို ေဖာ္ျပေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။

Avoiding eye Contact

Avoiding eye Contact

ဆံပင္ကိုေဆာ့ကစားေနျခင္း

အမ်ဳိးသမီးေတြ တစ္ေန႔ကို (၁၈) ႀကိမ္ထက္မနည္း ဆံပင္ကို ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ေနျခင္းက ကိုယ္နဲ႔ စကားေျပာေနသူကုိ မွားယြင္းတဲ႔ သတင္းေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆံပင္ကို ခဏခဏထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ေနျခင္းက စိုးရိမ္မႈမ်ားေနတာ၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိတန္ဖိုးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းေနတာ၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနတာနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္တာကို ညႊန္ျပေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။

Playing with your hand

Playing with your hand

ကဲ….ဒီလိုအျပဳအမူဆိုးေတြကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး လုပ္မိတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ရဲ႕ First Impression ကို ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္တဲ့အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် မလုပ္မိေအာင္ သတိျပဳဖို႔ အၾကံေပးလိုက္ရပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ၿပီးျပည္႔စံုတဲ႔ First Impression ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

H.H(Akhayar)

www.akhayar.com