[Zawgyi]

ကမၻာႀကီးညစ္ညမ္းလာမႈေနာက္မွာ ဘယ္လုိအႏၱရာယ္ဆုိးေတြ က်ေရာက္လာႏုိင္လဲ

အခုခ်ိ္န္ခါမွ လႈိင္သာယာအမႈိက္ပံုးမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွရွိတဲ႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေလထုညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရပါၿပီ။ အဲလိုမ်ဳိး ေလထုညစ္ညမ္းတာအျပင္ တျခားညစ္ညမ္းမႈေတြက ကမာၻ႔ေျမေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာျမင္႔ေနပါၿပီ။ ညစ္ညမ္းျခင္းေတြျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာ ကမာၻ႔ေျမႀကီးနဲ႔ သာမန္လူေနမႈဘဝကို ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီထိခိုက္မႈေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ သိေစဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

HP Spectre 13

HP Spectre 13

HP Spectre 13 အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိရန္

သဘာဝပတ္ဝန္္းက်င္ပ်က္စီးျခင္း

ညစ္ညမ္းမႈေတြျဖစ္ေပၚတဲ႔အခါမွာ ပထမဆံုးစတင္ထိခိုက္တာကေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေလထုညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေတြကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေလထုထဲရွိ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပမာဏ ျမင္႔တက္လာတာနဲ႔အမွ် မီးခိုေငြ႔အျဖစ္သို႔ေျပာင္းသြားၿပီး ထိုမီးခ္ိုးေငြ႔ေတြက ကမာၻ႔ေျမေပၚသို႔ေရာက္ရွိလာတဲ႔ ေနေရာင္ျခည္ေတြကိုပါ ဖ်က္စီးပစ္္ပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္မရရွိတဲ့အခါ အပင္ေတြအစာခ်က္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြပါ တျဖည္းျဖည္းထိခိုက္လာေစပါတယ္။ အဲလိုထိခိုက္လာတဲ့အခါ အပင္ေတြအစာခ်က္လုပ္ျခင္းမွ ရရွိတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ေတြမရရွိေတာ့ဘဲ အျခားေသာဓာတ္ေငြ႔ေတြ တိုးပြားလာေစပါတယ္။ တိုးပြားလာတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ေတြထဲက ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႕ ႏိုက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔ေတြက အက္ဆစ္မိုးရြာသြန္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဆီေတြယိုဖိတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႔ သဘာဝသားရဲတိရစာၦန္ေတြပါ အမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ဳိးအဆက္ေတြက တစ္ခုန႔ဲတစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနလို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္မပ်က္စီးေစဖို႔ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းသင္႔ပါတယ္။

လူသားက်န္းမာေရးထိခိုက္လာျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင္႔ ေလထုအရည္အေသြးက်ဆင္းလာတဲ့အခါ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ (ဥပမာ -Asthma နဲ႔ အဆုတ္ကင္ဆာကဲ႔သို႔ေသာ ေရာဂါေတြ) အျဖစ္မ်ားလာေစပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင္႔ ရင္႔ဘက္ေအာင္႔ျခင္း ၊ ျပည္႔က်ပ္မႈျဖစ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ႏွလံုးနဲ႔ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းနဲ႔ အျခားေသာေရာဂါေတြပါ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ေရညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အသားအရည္ေတြ က်ိန္းစပ္ၿပီး အဖုမ်ားျဖစ္ေပၚကာ အေရျပားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေရျပားျပသာနာေတြကိုပါ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အလားတူပင္ Noise Pollution ေၾကာင္႔လည္း အၾကားအာရုံဆံုးရႈံးျခင္း၊ အိပ္စက္မႈေတြအေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေပၚျခင္းနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေပၚျခင္းေတြကိုပါ ခံစားရေစႏုိင္ပါတယ္။ ညစ္ညမ္းမႈေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္ပြားတဲ႔ေရာဂါေတြကလည္း အမ်ားအျပားမုိ႔ ညစ္ညမ္းမႈေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားသင္႔ပါတယ္။

ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာျခင္း

ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္ေၾကာင္႔ အထူးသျဖင္႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔ေတြတိုးပြားလာကာ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေခတ္မီတိုးတက္လာတဲ႔ ေခတ္ႀကီးေၾကာင္႔ စက္ရုံေတြအမ်ားအျပားထြက္ေပၚလာသလို လမ္းေပၚမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ား အေျမာက္အျမားသြားလာျခင္းေၾကာင္႔လည္း ကမာၻ႔ေျမႀကီးပူေႏြးလာပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြက ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ကုိ စုတ္ယူၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏုိင္ေပမယ့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာမႈေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ေတြ မ်ားျပားလာၿပီး ကမၻာႀကီးက ပုိမုိပူေႏြးလာပါေတာ့တယ္။ ကမာၻ႔ေျမႀကီးပူေႏြးလာတဲ႔န႔ဲအမွ် ေရခဲျမစ္ေတြအရည္ေပ်ာ္လာကာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင္႔တက္လာၿပီး ကမ္းရုိးတန္းနဲ႔အနီးတဝိုက္တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ေတြ မ်ားျပားလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မဖ်က္စီးဘဲ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းသိမ္းသင္႔ပါတယ္။

အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္း

ကမာၻ႔ေျမႀကီးေပၚကုိ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေတြ တိုက္ရုိက္မထိေစဖို႔ အုိဇုန္းလႊာက ဒိုင္းအျဖစ္နဲ႔ ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ အိုဇုန္းလႊာက အရမ္းကိုပါးတဲ့အတြက္ ကမာၻ႔ေျမႀကီးပူေႏြးပ်က္စီးလာတဲ႔နဲ႔အမွ် အိုဇုန္းလႊာကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးလာေစပါတယ္။ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးလာတာနဲ႔အမ်ွ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေတြက သက္ရွိေတြအေပၚ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ၿပီး ေရာဂါဘယေတြ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိရန္

ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္း

ပိုးသတ္ေဆးေတြ ေပါင္းသတ္ေဆးေတြ အမ်ားအျပားအသံုးျပဳမႈေၾကာင္႔ ေျမဆီလႊာက တျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးလာကာ ေနာက္ဆံုးမွာ စိုက္ပ်ဳိးလို႔မရတဲ႔ ေျမဆီလႊာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးလို႔မရတ့ဲေျမေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အပင္ေတြရွင္သန္ႀကီးထြားဖို႔ ခက္ခဲလာပါတယ္။ စက္ရုံေတြက ထြက္ရွိလာတဲ့ ဓာတုစြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးေတြေၾကာင္႔လည္း ေျမဆီလႊာေတြ ပုိမိုပ်က္စီးလာသလို ေရထုထဲကိုလည္း ေရာက္ရွိလာတဲ႔အတြက္ ေရထုေတြပါညစ္ညမ္းမႈေတြ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

ညစ္ညမ္းမႈေတြက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရုံသာမက လူသားအရင္းအျမစ္ေတြကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ လူသားထုႀကီးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အဖိုးတန္သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြ မေပ်ာက္ကြယ္သြားေစဖုိ႔အတြက္ ညစ္ညမ္းျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ႔ အရာေတြမွန္သမွ်ကို တတ္ႏိုင္သမွ် တိုက္ထုတ္ၾကဖို႔ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

H.H(အခရာ)

www.akhayar.com

Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္တင္ဆက္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အခရာမွတင္ဆက္ထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရယူထားျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားျဖစ္ ကူးယူသုံးစြဲေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ အခရာစာမ်က္ႏွာအား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ေဝမွ်သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ေသာ္လည္း စီပြားျဖစ္တည္ေထာင္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ကူးယူတင္ဆက္ေနသည္မ်ားကိုမူ ျပင္းထန္စြာကန႔္ကြက္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အခရာမီဒီယာမွတင္ဆက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ စာသားအခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေစ ၊ အပုဒ္လိုက္ျဖစ္ေစ ၊ တစ္ပိုဒ္ျခင္းျဖစ္ေစ ကူးယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက ခိုးယူသုံးစြဲေနသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အမည္ႏွင့္တကြ အမ်ားသိေစရန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

[Unicode]

ကမ္ဘာကြီးညစ်ညမ်းလာမှုနောက်မှာ ဘယ်လိုအန္တရာယ်ဆိုးတွေ ကျရောက်လာနိုင်လဲ

အခုချိန်ခါမှ လှိုင်သာယာအမှိုက်ပုံးမီးလောင်မှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့မှရှိတဲ့ လူတော်တော်များများက လေထုညစ်ညမ်းမှုဒဏ်ကို ခံစားနေကြရပါပြီ။ အဲလိုမျိုး လေထုညစ်ညမ်းတာအပြင် တခြားညစ်ညမ်းမှုတွေက ကမ္ဘာ့မြေပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာ အချိန်တော်တော်ကြာမြင့်နေပါပြီ။ ညစ်ညမ်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာ့မြေကြီးနဲ့ သာမန်လူနေမှုဘဝကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီထိခိုက်မှုတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိစေဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။

HP Spectre 13

HP Spectre 13

HP Spectre 13 အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးခြင်း

ညစ်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာ ပထမဆုံးစတင်ထိခိုက်တာကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ရေထုညစ်ညမ်းမှုတွေကိုပါ တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လေထုထဲရှိ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏ မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ မီးခိုငွေ့အဖြစ်သို့ပြောင်းသွားပြီး ထိုမီးခိုးငွေ့တွေက ကမ္ဘာ့မြေပေါ်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့ နေရောင်ခြည်တွေကိုပါ ဖျက်စီးပစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်မရရှိတဲ့အခါ အပင်တွေအစာချက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ တဖြည်းဖြည်းထိခိုက်လာစေပါတယ်။ အဲလိုထိခိုက်လာတဲ့အခါ အပင်တွေအစာချက်လုပ်ခြင်းမှ ရရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေမရရှိတော့ဘဲ အခြားသောဓာတ်ငွေ့တွေ တိုးပွားလာစေပါတယ်။ တိုးပွားလာတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေထဲက ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့တွေက အက်ဆစ်မိုးရွာသွန်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဆီတွေယိုဖိတ်ခြင်းကြောင့် ရေထုညစ်ညမ်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ သဘာဝသားရဲတိရစ္ဆာန်တွေပါ အများအပြား သေကြေပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးအဆက်တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်မပျက်စီးစေဖို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။

လူသားကျန်းမာရေးထိခိုက်လာခြင်း

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် လေထုအရည်အသွေးကျဆင်းလာတဲ့အခါ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ (ဥပမာ -Asthma နဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာကဲ့သို့သော ရောဂါတွေ) အဖြစ်များလာစေပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရင့်ဘက်အောင့်ခြင်း ၊ ပြည့်ကျပ်မှုဖြစ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းရောင်ရမ်းခြင်း၊ နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ အခြားသောရောဂါတွေပါ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် အသားအရည်တွေ ကျိန်းစပ်ပြီး အဖုများဖြစ်ပေါ်ကာ အရေပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရေပြားပြသာနာတွေကိုပါ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပင် Noise Pollution ကြောင့်လည်း အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ အိပ်စက်မှုတွေအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေကိုပါ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားတဲ့ရောဂါတွေကလည်း အများအပြားမို့ ညစ်ညမ်းမှုတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားသင့်ပါတယ်။

ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်း

ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်ခြင်ကြောင့် အထူးသဖြင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့တွေတိုးပွားလာကာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ ဒါအပြင် ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးကြောင့် စက်ရုံတွေအများအပြားထွက်ပေါ်လာသလို လမ်းပေါ်မှာ မော်တော်ယာဉ်အသစ်များ အမြောက်အမြားသွားလာခြင်းကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့မြေကြီးပူနွေးလာပါတယ်။ သစ်ပင်တွေက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို စုတ်ယူပြီး အောက်ဆီဂျင်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ပေမယ့် သစ်တောပြုန်းတီးလာမှုကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ များပြားလာပြီး ကမ္ဘာကြီးက ပိုမိုပူနွေးလာပါတော့တယ်။ ကမ္ဘာ့မြေကြီးပူနွေးလာတဲ့နဲ့အမျှ ရေခဲမြစ်တွေအရည်ပျော်လာကာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာပြီး ကမ်းရိုးတန်းနဲ့အနီးတဝိုက်တွင် နေထိုင်ကြသူများအတွက် အန္တရာယ်တွေ များပြားလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မဖျက်စီးဘဲ တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးခြင်း

ကမ္ဘာ့မြေကြီးပေါ်ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ တိုက်ရိုက်မထိစေဖို့ အိုဇုန်းလွှာက ဒိုင်းအဖြစ်နဲ့ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ အိုဇုန်းလွှာက အရမ်းကိုပါးတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့မြေကြီးပူနွေးပျက်စီးလာတဲ့နဲ့အမျှ အိုဇုန်းလွှာကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးလာစေပါတယ်။ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးလာတာနဲ့အမျှ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေက သက်ရှိတွေအပေါ် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး ရောဂါဘယတွေ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်

မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်း

ပိုးသတ်ဆေးတွေ ပေါင်းသတ်ဆေးတွေ အများအပြားအသုံးပြုမှုကြောင့် မြေဆီလွှာက တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာကာ နောက်ဆုံးမှာ စိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့ မြေဆီလွှာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ စိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့မြေတွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် အပင်တွေရှင်သန်ကြီးထွားဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။ စက်ရုံတွေက ထွက်ရှိလာတဲ့ ဓာတုစွန့်ပစ်အညစ်အကြေးတွေကြောင့်လည်း မြေဆီလွှာတွေ ပိုမိုပျက်စီးလာသလို ရေထုထဲကိုလည်း ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် ရေထုတွေပါညစ်ညမ်းမှုတွေ တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။

ညစ်ညမ်းမှုတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေရုံသာမက လူသားအရင်းအမြစ်တွေကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ လူသားအရင်းအမြစ်တွေနဲ့ လူသားထုကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဖိုးတန်သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ မပျောက်ကွယ်သွားစေဖို့အတွက် ညစ်ညမ်းခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေမှန်သမျှကို တတ်နိုင်သမျှ တိုက်ထုတ်ကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။

H.H(အခရာ)

www.akhayar.com

Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်နေသည့် စာမျက်နှာများတွင် အခရာမှတင်ဆက်ထားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကို ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားဖြစ် ကူးယူသုံးစွဲနေသည်များကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။ အခရာစာမျက်နှာအား တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဝေမျှသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်သော်လည်း စီပွားဖြစ်တည်ထောင်ထားသည့် စာမျက်နှာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ကူးယူတင်ဆက်နေသည်များကိုမူ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခရာမီဒီယာမှတင်ဆက်နေသည့် အကြောင်းအရာများထဲမှ စာသားအချို့ကိုဖြစ်စေ ၊ အပုဒ်လိုက်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ပိုဒ်ခြင်းဖြစ်စေ ကူးယူသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်နှင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါက ခိုးယူသုံးစွဲနေသည့် စာမျက်နှာများကို အမည်နှင့်တကွ အများသိစေရန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။