ကုိယ္ပုိင္ပုံရိပ္နဲ႔ Personal Branding တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ First Impression အေၾကာင္းကုိ Brand You မွ မထက္ရည္ဝင္းက ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္း ၃စကၠန္႔အတြင္းမွာတင္ ဒီလူက ဘယ္လုိလူစားမ်ိဳးလဲဆုိတာ စိတ္ထဲမွ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးတဲ့ First Impression အေၾကာင္းကုိ ဗီဒီယုိဖုိင္ေလးမွာ အေသးစိတ္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

ဤေဆာင္းပါးကုိ Brand You မွ ကူညီပံ့ပုိးပါတယ္။