တစ္ခ်ိန္က ကၽြမ္းဘားလက္ေရြးစင္ လက္ရွိမွာေတာ႔ Miss အျဖစ္သာမက သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ပါ ဇာတ္ကားေတြဆက္တိုက္ရိုက္ကူးေနတဲ႔ထားထက္ထက္က သူမစိတ္ဝင္စားတဲ႔ အားကစား အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး…

ထားထားထက္ရဲ႕အၾကိဳက္ဆံုးအားကစားဆိုရင္ေတာ႔ ကၽြြမ္းဘားပါ။ ကၽြမ္းဘားကို ထားထက္ အသက္ ၅ ႏွစ္ကတည္းကေန ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္ျဖစ္တဲ႔အထိေဆာ႔ခဲ႔တယ္။ ကၽြမ္းဘားကစားေတာ႔ တျခားကစားနည္းေတြကလည္းထားထက္အတြက္ ပိုလြယ္ကူသြားတယ္။ Basketball ကစားတာတို႔ Tennis ရိုက္တာမ်ိဳးတို႔လည္း ၾကိဳက္ပါတယ္။ ကၽြမ္းဘားကို အားကစားနဲ႔ကာယပညာသိပၸံမွာကစားျဖစ္တယ္။ တခါတေလတိုက္ကြမ္ဒိုလည္းေဆာ႔ေတာ႔ တိုက္ကြမ္ဒိုကို သုဝဏၰကြင္းမွာ ကစားျဖစ္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ဆိုရင္ေတာ႔ Basketball ကစားျဖစ္တာမ်ားတယ္။