တေလာေလးဆီက ဘရူႏုိင္းမွာ လိင္တူဆက္ဆံတာကို မိရင္ ေက်ာက္တံုးနဲ႔ မေသမခ်င္းထုသတ္ဖို႔ ဥပေဒအသစ္ေတြ ထြက္ရွိခဲ့တာကို ၾကားမိၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံတစ္ခုတည္း Gay ျဖစ္ျခင္းကို ႏွိပ္ကြပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေသဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Lesbian ၊ Gay ၊ Trans နဲ႔ Intersex အဖြဲ႔အစည္း (ILGA) ရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္မႈအရ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆ ႏုိင္ငံ ရွိျပီး ဘရူႏုိင္းကေတာ့ ၇ ႏုိင္ငံေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကေတာ့ အီရန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား၊ ဆူဒန္၊ ယီမင္၊ ႏုိင္ဂ်ီရီးယား၊ ဆုိမာလီယာနဲ႔ ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေသဒဏ္အထိခ်မွတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏုိင္ငံေလာက္ တိုးလာဖြယ္ရွိျပီး ဘရူႏုိင္းလို ႏုိင္ငံမ်ိဳးကေတာ့ အစၥလာမ္မစ္ရွာရီယာဥပေဒကေန အေျခခံျပီး ခ်မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပစ္မႈေျမာက္တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား

ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၃ ေလာက္ကေတာ့ အရြယ္ေရာက္ျပီးသား လူႏွစ္ေယာက္ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံရင္ ျပစ္မႈေျမာက္ျပီး အဲဒီႏုိင္ငံေတြထဲက ၂၆ ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ လိင္တူဆက္ဆံတာကို မိရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ကေန တစ္သက္တစ္ကၽြန္းထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လို ႏုိင္ငံေတြလဲဆုိရင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကနဲ႔ အာရွတုိက္က ႏုိင္ငံအမ်ားစုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားခ်င္းလိင္ဆက္ဆံတာကိုပဲ တားျမစ္ရာကေန Bisexual နဲ႔ Lesbian အမ်ိဳးသမီးေတြအထိ ဥပေဒထုတ္တားျမစ္မႈေတြ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါတယ္။

လိင္တူခ်စ္သူေတြလက္ထပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံဟာ လိင္တူလက္ထပ္မႈကို ခြင့္ျပဳတဲ့ ၂၆ ႏုိင္ငံေျမာက္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံဟာလည္း တျခား ေမာ္လ္တာ၊ ဘာျမဴဒါနဲ႔ ဖင္လန္တို႔လိုပဲ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က လိင္တူထိမ္းျမားမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ ေျပာင္းလဲလုိက္တဲ့ ဥပေဒေတြအရ လိင္တူခ်စ္သူေတြဟာ ၂၀၁၉ ကေနစျပီး လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ႏုိင္ပါျပီ။

လိင္တူထိမ္းျမားမႈကို စတင္ခြင့္ျပဳတာကေတာ့ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တည္းက စတင္ခဲ့တာမွာ အခုထိ ၂၇ ႏုိင္ငံရိွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကိုေတာ့ ေအာက္က ပံုမွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

LGBT ေတြအေပၚ ခြဲျခားမႈကို ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား

ဘုိလီဗီးယား၊ အီေကြေဒါ၊ ဖီဂ်ီ၊ ေမာ္လ္တာနဲ႔ UK ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥေပဒမွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လိင္စိတ္ခံယူမႈနဲ႔ တိမ္းညြတ္မႈအေပၚ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈကို အာမခံေပးထားျပီး မကၠဆီကို၊ နယူးဇီလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံတို႔မွာေတာ့ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအေပၚ အေျခခံျပီး ဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။

Yoe Lu (Akhayar)

www.akhayar.com
Source: CNN.com, www.weforum.org, abcnews.go.com