တရုတ္နွစ္ကူးမွာ မိသားစုနဲ႔အတူ ေပ်ာ္မယ္ ပါးမယ္ ညစာစားမယ္ Shopping ထြက္မယ္ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္. . .

(၁) စိန္နန္းေတာ္ စိန္ေရႊရတနာဆိုင္

 • ၅ % မွ ၃၀% Discount ရွိ

အခ်ိန္ -ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ

(၂) Parkson ကုန္တိုက္

 • ၅၀ % Discount

အခ်ိန္ -ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ

(၃) 100 PLUS

 • ၄ ဘူးဝယ္ယူတိုင္း ၁ ဘူးလက္ေဆာင္

အခ်ိန္-  ဇန္နဝါရီ ၁၉ မွ ၃၁ ရက္အထိ

ေနရာ-  City Mart and Market Place By City Mart

(၄) City Mart and Seasons Bakery & Café Myanmar

 • Chinese New Year Cake 10% Off (Seasons Bakery & Café Myanmar)
 • City Mart ဆိုင္ေတြအားလံုးမွာလည္း ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ေလးေတြရွိေနပါတယ္။

(၅) PAD Thai Restaurant

 • Chinese Set Menu (4 to 6 Persons) (25000 Ks) / Thai Set Menu (4 to 6 Persons)(30000 Ks)

အခ်ိန္- ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ (နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ည ၉နာရီခြဲ အထိ)

လိပ္စာ- အမွတ္ ၃၃/၃၅ ၊ ကန္ေတာ္ေလး ျမရာကုန္းလမ္း ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း – ၀၉ ၇၉၅၁၆၁၆၁၅

(၆) Voice Industry Family KTV

 • အခန္းခ ၃၀% Discount /အစားအေသာက္ ၂၀% Discount

အခ်ိန္- ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ (နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီထိ)

လိပ္စာ- Asia Business Center

၄၈ လမ္္းႏွင္႔ မဟာဗႏၵဳလ လမ္းၾကား၊ ပထမထပ္ ၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။

You May Also Like:GONG XI FA CAI ပါျမန္မာ

(၇) Royal Pavilion (Novotel Hotel Max)

 • တရုတ္ဟင္းလ်ာ ၈ မ်ိဳး၊ ေဖ်ာ္ရည္ ၊ ယမကာ (တစ္ဦး ၃၉ ေဒၚလာ ++)

အခ်ိန္- ၂၇ ရက္ မွ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ

လိပ္စာ – Novotel Hotel Max

အမွတ္(၄၅၉) ၊ ျပည္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။

(၈) MiCaSa Hotel (Pool Side)

 • တစ္ဦး ၂၈ ေဒၚလာ (ဘီယာ Free)

အခ်ိန္- ၂၈ ရက္ည (ညေန ၆ နာရီခြဲ မွ ၁၀နာရီခြဲအထိ)

လိပ္စာ- အမွတ္(၁၇) ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။

(၉) Pirate Restaurant (Vintage Luxury Yacht Hotel)

 • ညစာဘူေဖး တစ္ဦး ၂၅၀၀၀ က်ပ္

အခ်ိန္ – ၂၈ ရက္ (ညေန ၆ နာရီ မွ ၁၀နာရီ ထိ)

လိပ္စာ – Vintage Luxury Yacht Hotel

အမွတ္(၆) ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ကမ္းနား ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း။

 (၁၀) SP Bakery

 • လာဘ္လာဘေပါမ်ားေစေသာ Golden Block Bread /Silver Block Bread မ်ားေရာင္းခ်ေန

အခ်ိန္- ၂၈ရက္ (မနက္ ၈နာရီ မွ ည၁၀နာရီ အထိ)

လိပ္စာ- အမွတ္(၅၆)၊ ဆရာစံလမ္း ၊ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။

(၁၁) Lotteria

 • ၾကက္ေၾကာ္ ၄ တံုးဝယ္လ်ွင္ ၁ တံုးအခမဲ႔

အခ်ိန္- ၂၇ ရက္ မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ

(၁၂) Tiger Hill Chinese Restaurant (Chatrium Hotel)

 • ရီဆန္းႏွင္႔ 9 Course တရုတ္ရိုးရာ Set Menu ေရာင္းခ် / တရုတ္ရိုးရာျခေသ႔ၤ အကျဖင္႔ေဖ်ာ္ေျဖမည္(၂၇ ရက္ည)

အခ်ိန္- ၂၇ ရက္ မွ ၂၉ ရက္အထိ

လိပ္စာ – Chatrium Hotel Royal Lake Yangon

အမွတ္(၄၀) ၊ နတ္ေမာက္လမ္း ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

(၁၃) The Market (Melia Hotel)

 • ညစာစားခြင္႔ တစ္ဦး ၃၈ ေဒၚလာ(အေအး ယမကာအပါအဝင္)

အခ်ိန္- ၂၇ရက္ မွ ၂၈ ရက္ထိ (ညေန ၆နာရီ မွ ၁၀နာရီ)

လိပ္စာ – The Market (Melia Hotel)

အမွတ္(၁၉၂) ၊ ကမၻာေအးဘုရာလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။

 

ဂ်ဴဂ်ဴး (အခရာ)

www.akhayar.com