ၿဗိတိသွ်ေတာ္ဝင္မိသားစုဟာ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားမွာ မၾကာခဏပြဲထြက္ေလ့ရွိေပမယ့္ တစ္ခုထူးျခားတာက သူတို႔ရဲ႕မ်ိဳးရိုးအမည္ကို ဘယ္သူမွတိတိက်က်မသိပါဘူး။သူတို႔အေနနဲ႔လည္း မ်ိဳးရိုးအမည္ကို အက်ယ္တဝံ့ေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။ သူတို႔ကိုျမင္တာနဲ႔ဘယ္သူဆိုတာကိုလူတိုင္းကသိေနတာကိုး။ဒါေပမယ့္ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ေတြဟာ ေက်ာင္းတက္မယ္ (ဒါမွမဟုတ္) စစ္မႈထမ္းမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕မ်ိဳးရိုးအမည္ကို ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၁၇ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္တုန္းက ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မွာ မ်ိဳးရုိးအမည္လံုးဝမရွိပါဘူး။ေတာ္ဝင္မိသားစုရဲ႕တရားဝင္ ဝက္ဆိုဒ္ကိုၾကည့္မယ့္ဆိုရင္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္အေရွ႕ပိုင္း ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ေတြဟာမ်ိဳးရိုးအမည္အစား သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ၿမိဳ႕ (သို႔) နယ္ပယ္အမည္နဲ႔ပဲ သူတို႔ကိုတြဲေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ -The House of Tudor (ဒါမွမဟုတ္) The House of York ဆိုတာမ်ိဳးပါ။

မူလမ်ိဳးရိုးအမည္

၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ (၅) နန္းတက္လာခဲ့ၿပီး နန္းသက္ ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ သူနန္းတက္စဥ္ကာလမွာေတာ့ သူရဲ႕မူလမ်ိဳးရိုးအမည္ Saxe-Coburg-Gotha အစား Windsor လို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ မ်ိဳးရိုးအမည္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ ပထမကမၻာစစ္ကိုစတင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္ေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ Saxe-Coburg-Goth ဆိုတဲ့အမည္က ဂ်ာမန္အမည္္ကဆင္းသက္လာတာပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔သူတို႔ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ဝင္ဆာ ရဲတိုက္ (Windsor Castle) ကိုအစြဲျပဳၿပီး မ်ိဳးရိုးအမည္ကို Windsor ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။သူ႔အေနနဲ႔ ေတာ္ဝင္မိသားစုရဲ႕ မ်ိဳးရိုးအမည္ကိုတရားဝင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေပမယ့္ မင္းဆက္အမည္ကိုေတာ့ဒီအတိုင္းပဲ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေတာင္ဝင္မိသားစုကို the House of Windsor လို႔သိတဲ့သူမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔မ်ိဳးရိုးအမည္ကို Windsor လို႔ပဲမွတ္ယူၾကပါတယ္။

မ်ိဳးရိုးအမည္ကိုထပ္ျဖည့္ျခင္း

ဘုရင္မ အဲလီဇဘက္ (၂) နန္းတက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ မင္းသမီး အဲလိဇဘက္ (ေဂ်ာ့ဘုရင္- ၅ ရဲ႕ေျမး) က ၿဗိတိသွ်ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွာအမႈထမ္းခဲ့တဲ့ ဂရိနဲ႔ဒန္နစ္ရဲ႕မင္းသား ဖိလစ္ေမာင့္ဘတ္တန္ နဲ႔လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေတာ့အခါမွာအယ္လီဇဘက္ရဲ႕ ဖခင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာမို႔သူမက ဘုရင္မအယ္လီဇဘက္ျဖစ္လာၿပီး ေမာင့္ဘတ္တန္ကေတာ့ အီဒင္ဘတ္ၿမိဳ႕စားမင္းသား ဖိိလစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

၁၉၆၀ ခုနွစ္မွာေတာ့ အယ္လီဇဘက္နဲ႔မင္းသားဖိလစ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲမ်ိဳးႏြယ္အမည္ကို မူလေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္အမည္နဲ႔အနည္းငယ္ကြာျပားေစခ်င္တဲ့ေၾကာင့္ မ်ိဳးရိုးအမည္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ေမာင့္ဘတ္တန္ကိုထပ္ျဖည့္ခဲ့ၿပီး ေမာင့္ဘတ္တန္-ဝင္ဆာ (Mountbatten-Windsor) ရယ္လို႔ျဖစ္လာပါတယ္။

ခၽြင္းခ်က္ေတြလည္းရွိ

ဒီေနရာမွာ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေတာ္ဝင္မင္းသား (ဒါမွမဟုတ္) ေတာ္ဝင္မင္းသမီးရယ္လို႔ျဖစ္လာ ရင္ သူတို႔ရဲ႕မ်ိဳးရိုးအမည္ကို အၿမဲေဖာ္ျပေနဖို႔မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ေမာင့္ဘတ္တန္-ဝင္ဆာ (Mountbatten-Windsor)  ဆိုၿပီးသံုးႏိုင္သလို ဘုရင္မရဲ႕သမီးေတာ္ မင္းသမီး အန္နီ (Queen’s daughter, Princess Anne) လို႔လည္းသံုးလို႔ရပါတယ္။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္တုန္းက  မင္းသမီး အန္နီကေတာ့ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မွာ ဘုရင္မရဲ႕သမီးေတာ္ဆိုၿပီးပဲ သံုးခဲ့ပါတယ္။

ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြဟာ ေမာင့္ဘတ္တန္-ဝင္ဆာ (Mountbatten-Windsor) ဆိုတဲ့အမည္ကို အၿမဲသံုးေလ့မရွိပါဘူး။ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္အခ်ိဳ႕ကေတာ့ မ်ိဳးရိုးအမည္ေနရာမွာ သူတို႔အပုိင္စားရတဲ့နယ္ေျမကို ကိုေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ မင္းသားဝီလီယမ္နဲ႔ မင္းသာဟယ္ရီတို႔ စစ္မႈထမ္းတဲ့အခ်ိန္တုန္းကသူတိုရဲ႕ အမည္ကို ဝီလီယမ္ ေဝးလ္ (William Wales) နဲ႔ ဟယ္ရီေဝးလ္ (Harry Wales) ဆိုၿပီးေတာ့ စာရင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အေဖက ေဝလမင္းသား (Prince of Wales) ျဖစ္လို႔ပါ။မင္းသမီး အန္နီကရဲ႕ကေလးေတြကေတာ့ သူတို႔အေဖရဲ႕မ်ိဳးရိုးအမည္ ဖိလစ္ (Phillips) ကိုသံုးပါတယ္။ မင္းသား အက္ဝပ္ (Prince Edward) ရဲ႕သမီးကေတာ္ကေတာ့ သူရဲ႕မ်ိဳးရိုးအမည္မွာ ေမာင့္ဘတ္တန္ကိုျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ ဝင္ဆာ (Windsor) ကိုသံုးပါတယ္။

ဘယ္သူကမွ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ေတြကို မ်ိဳးရိုးအမည္ တိတိက်က်သံုးရမယ္လို႔ ဖိအားေပးလို႔မရပါဘူူး။ တရားဝင္မ်ိဳးရိုးဆက္ခံမႈအရေတာ့ မ်ိဳးရိုးအမည္က ဝင္ဆာ (Windsor) ျဖစ္ရမွာပါ။ ဘုရင္မအယ္လီဇဘက္က ေမာင့္ဘတ္တန္-ဝင္ဆာ (Mountbatten-Windsor) လို႔ထပ္ျဖည့္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ေတြကေတာ့ နယ္ေျမအမည္နဲ႔ပဲ တြဲေခၚၾကပါတယ္။ မင္းသား ေဂ်ာ့ (Prince George) နဲ႔ မင္းသမီး ခ်ားေလာ့ (Princess Charlotte) တို႔ကေတာ့ မ်ိဳးရိုးအမည္ကို သံုးေလ့မရွိပါဘူး။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

  • ၁၉၁၇ ခုႏွစ္အထိ ၿဗိတိသွ်ေတာ္ဝင္မိသားစုမွာ မ်ိဳးရုိးအမည္မရွိပါဘူး
  • အဲ့ဒီႏွစ္တုန္းက ဘုရင္ႀကီး ေဂ်ာ့ (၅) သူတို႔မိသားစုရဲ႕ မ်ိဳးရိုးအမည္ကို Windsor အျဖစ္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။
  • ဒီေန႕ေခတ္ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြမွာေတာ့ မ်ိဳးရိုးအမည္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္လိုက္ၿပီးေတာ့ ေခၚေဝၚမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Mountbatten-Windsor ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလန္ျပည္ရဲ႕ဘုရင္မနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ခင္ပြန္းအမည္ကို ေရာၿပီးေတာ့ေခၚဆိုတာပါ။
  • တခ်ိဳ႕ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕မ်ိဳးရိုးအမည္ကို အပုိင္စားရတဲ့နယ္ေျမကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ Wales (သို႔မဟုတ္) York စသည္ျဖင့္ပါ။

မင္းသုခ (အခရာ)

www.akhayar.com