အခရာသူ အခရာသားတို႔ က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၆ ကုန္ဆံုးလို႔ ၂၀၁၇ ေရာက္တဲ့ အခါ ႏွစ္ေဟာင္းက အဆုိးေတြ အကုန္လြင့္ပါးျပီး ႏွစ္သစ္မွာ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္နဲ႔ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုးေတြ သိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခရာ ကေနျပီး ၇ရက္သားသမီးေတြအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ အထူးေဗဒင္ေဟာစာတမ္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

(၁.၁.၂၀၁၇) မွ (၃၁.၁၂.၂၀၁၇) အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

 

တနဂၤေႏြ

ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္၍္ အလုိဆႏၵျပည့္စံုမွု ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ အလုပ္အသစ္မ်ား ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားဧ။္ အကူအညီမ်ားစြာ ရရွိပါမည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ဧ။္ အကူအညီမ်ားစြာ ရရွိမည္။ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွွု ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏ ခရီးသြားရပါလိမ့္မည္။ စက္တင္ဘာလမွစ၍  ပညာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေနမည္။ အဆင့္ျမင့္ ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား ရရွိျခင္း၊ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္သိကၡာ တုိးတက္မွုမ်ား ျဖစ္ေစျခင္း ၾကံဳရပါလိမ့္မည္။ စာေပထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရပါမည္။ (အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္ သည္းခံတမ္းတမွွုမည္မွ်ပင္ ရွိသူျဖစ္ပါေစ၊ နည္းမွန္လမ္းျပအျဖစ္ ဆံုးမသြန္သင္လမ္းေၾကာင္းျပင္ေပးႏုိင္ဖို႔လည္း မိမိတြင္ လိုေနပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တုိင္း “ၾကံသကာ”ကပ္လွဴ၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

 

တနလၤာ

အေျမာ္အျမင္ၾကီးမားမွု ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အရာရာတြင္ အမွားကင္းၾကေစရန္ သတိမလစ္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းဝင္ အရည္အခ်င္းျပည့္စြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွုရွရွိေစလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြလစာေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ျပဳရပါလိမ့္မည္။ စက္တင္ဘာလေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ မိမိအေပၚတြင္ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ား ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ အမွုအခင္း ျပႆ      နာရင္ဆုိင္မွု ျပဳရတတ္ပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ေသာ္လည္း မိမိအေနျဖင့္ အခက္အခဲဟူသမွ် အားလံုးအား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွုမ်ား ရွိေစရပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဝါးအသံုးအေဆာင္မ်ား ဆင္ျခင္၍္ သံုးစြဲရန္ သတိထားပါ။ (ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း ထာဝရအပို္င္ ခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလိုပါ၍ မာနျပိဳင္ အျပစ္မကင္းေသာ ျပဳမူေျပာဆုိမွုမ်ိဳး ေရွာင္ႏုိင္မွသာ စိတ္ခ်ရေစေသာ အေျခအေနျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။  ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တုိင္း “ဆန္” လွဴေပးပါ။

 

အဂၤါ

စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မွု ရွိေစတတ္ေသာ္လည္း၊ အတုိက္အခံ အေႏွာက္အယွက္မကင္းပါဘဲ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ၾကီးမားျခင္းအတြက္ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚရပါလိမ့္မည္။ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမွုမ်ားတြင္ အပ်က္အစီးအေလအလြင့္မ်ားစြာ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းတုိ႔ဧ။္ အကူအညီမ်ားစြာ ရရွိႏုိ္င္ပါေသာ္လည္း မိိတ္ေဆြေဟာင္းတို႔ႏွွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲစရာ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ မိမိဧ။္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွုတုိင္းတြင္ မခ်င့္မရဲရွိေနပါလိမ့္မည္။ ခ်ိတံု ခ်တံု မ်ားေနရတတ္သည္။ ေနာင္တရစရာမ်ား ၾကံဳရေစတတ္ပါသည္။ (ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အႏုိင္ယူလိုေသာ ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္ မၾကည္ စိတ္ေကာက္ စကားအထာမညက္ျဖစ္သည့္တုိ္င္ အသြားအလာမပ်က္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ဝင္ထြက္ေနလိုက္ပါ။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တိုင္း “ထန္းလ်က္” ၅လံုး ကပ္လွဴေပးပါ။

 

ဗုဒၶဟူး

ဥစၥာပစၥည္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ိဳးစံု ရရွိခံစားရပါလိမ့္မည္။ ငယ္သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားဧ။္ အက်ိဳးျပဳျခင္း ခံစားရတတ္ပါသည္။ အေမြအႏွစ္၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ အမွုအခင္း၊ အရွုပ္အရွင္း ေျဖရွင္းမွု ျပဳရတတ္ပါသည္။ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားမိပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္တုိင္းမက်၊ ရတိုင္း မၾကိဳက္ျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ရေစတတ္ပါသည္။ မိမိဧ။္ စိတ္ကူးျဖင့္ ရိုးသားစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရမွုတိုင္းတြင္ တစ္ဖက္လူမ်ားမွ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လက္ခံႏုိင္ေစျခင္းမ်ိဳး ခံစားရျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိဧ။္ အလုိုက္သိမွု၊ အားနာတတ္မွုမ်ားေၾကာင့္ အေၾကြးမကင္းပါဘဲ ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ (ခ်စ္သူသည္ အသိေရွ႔တြင္ မေရွာင္ သတိေမ့အသြင္ေဆာင္၍္ မိမိအေပၚတြင္ ဂရုမစိုက္ေရွာင္ဖယ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္ သူ႔စရုိက္တြင္ ေႏွာင္တြယ္မျငိေအာင္ ၾကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တိုင္း “ေကာက္ညွင္းေပါင္း” ကပ္လွဴေပးပါ။

 

ၾကာသပေတး

အလုပ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုမ်ား မ်ားျပားေနပါလိမ့္မည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ “ငါမပါလွ်င္ ဘယ္ဟာမွ မျပီးႏုိင္” ဟူေသာ မာန္မာနထားမိျခင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္ရေစတတ္ပါသည္။ မိမိဧ။္ လုိလားမွုမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမွု ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ရာထူးတိုးပါလိမ့္မည္။ အထက္လူၾကီးမ်ားဧ။္ အနီးဆံုးမွ လမ္းညႊန္ၾကီးၾကပ္မွုခံစားခြင့္ရပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အိမ္တြင္းေရး သာယာမွု ရွိပါသည္။ မိတ္ေဆြအသစ္တုိးပါမည္။ ဖက္စပ္စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ ခံစားခြင့္ပိုင္ဆုိင္မွုမ်ား ရရွိႏုိ္င္ပါသည္။ (ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပေအာင္ျမင္လိုပါလွ်င္ အသြင္အေနေရွာင္ၾကဥ္ေစလိုေသာ အခ်က္မ်ားအား ဂရုျပဳ၍ ဆင္ျခင္ေနထို္င္မွု ျပဳေပးရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။     ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တုိုင္း “စမူဆာ” ၂ခု ကပ္လွဴေပးပါ။

You May Also Like: “ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ တရားအဆိုအမိန္႕မ်ား”

ေသာၾကာ

အက်ိဳးရွိေသာ အလုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားခရီးမ်ား သြားရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍္ မည္သူ႔ကိုမွ် အလြယ္တကူ ကတိမေပးမိပါေစႏွင့္။ အျမတ္ခြန္ကိစၥအတြက္ စိတ္ရွုပ္ေထြးဖိစီးမွု ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ဆရာေကာင္းတို႔ဧ။္ ကူညီပံ့ပိုးမွုေၾကာင့္ ပညာေရးအထူးကံေကာင္းေစရပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္၍္ ေအာင္ျမင္မွုရွိေသာ္လည္း၊ ျပႆနာတစ္မ်ိဳးျပီး တစ္မ်ိဳး ေျဖရွင္းေနရျခင္းအတြက္ ရာထူးတုိးတက္မွုတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစတတ္ပါသည္။ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယျဖင့္ မွန္မွန္လုပ္ကိုင္ပါက ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးေပးခံစားခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္။ ႏွုတ္ထြက္စကား၊အမွားမကင္းေျပာဆုိမိျခင္းအတြက္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေစတတ္ပါသည္။ (ခ်စ္သူ႔အေပၚတြင္ အၾကိဳက္သေဘာအလိုက် မည္မွ်ပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ္လည္း ဗုိလ္က်အႏုိင္ယူ၍ လိုသမွ် အပို္င္ခ်ဴ လွည့္စားတတ္သူမ်ိဳးႏွင့္ ခ်စ္သူျဖစ္ရတတ္ပါသည္။)

ယၾတာ။   ။ မိမိေမြးေန႔တုိင္း “ဇီးယို” ျဖင့္ ဆြမ္းကပ္လွဴေပးပါ။

 

စေန

အေရးပါ၍ အရာေရာက္ေစေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မွု ျပဳရပါလိမ့္မည္။ အတိုက္အခံႏွင့္ အရည္အခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္ျပီးမွ ရာထူးတုိးခံစားခြင့္ ရရွိေစတတ္ပါသည္။ ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအေရႊ႔ျပဳရပါလိမ့္မည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ရရွိႏုိ္င္ေသာ္လည္း ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမွု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြမ်ားအား အေရးၾကီးသည့္ မိမိဧ။္ အတြင္းစကားမ်ားကို ဖြင့္ဟတုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညွုိႏွုိင္းျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးကိစၥတုိင္းအား အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တုိင္ပင္ရာတြင္ ေျပာသင့္သည္ကိုသာ ေျပာဆုိပါ။ ေလာင္းကစားကိိစၥ၊ မိန္းမကိစၥမ်ား ကင္းႏိုင္ေလ၊ ကံေကာင္းေလဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ (အခ်စ္ႏွင့္ ခင္မင္မွု ေရာေထြးေသာ အမွားေၾကာင့္ ေဇာေခၽြးမ်ား ျပန္ရေစသည္အထိ ေနာင္တရေစျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။   ။ ေမြးေန႔တုိင္း “လက္ဖက္ရည္” တစ္ခြက္ ဒါနျပဳေပးပါ။
ေဗဒင္ကုိ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အခရာပရိသတ္ၾကီးလည္း Comment မွာ သိခ်င္တာေလးေတြ ေမးထားခဲ့လို႔ ရတယ္ေနာ္။ အခရာဘက္ကေနလည္း မွတ္သားထားျပီး အလ်ဥ္းသင့္သလို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္လို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရွုေပးပါဦး။

 

ရိုးလူ (အခရာ)

www.akhayar.com