က်န္းမာေတာ္မူပါစ ခင္ဗ်ာ . ။ ၂ဝ၁၇မွာ ဘယ္ရက္ေတြက အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္မလဲဆုိတာ ႀကိဳတင္တြက္ဆထားသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ရုံးပိတ္ရက္ဆက္တုိက္ျဖစ္တဲ့ေန႔ေတြမွာ အပန္းေျဖခရီးထြက္တာတုိ႔၊ မိဘဆီျပန္တာတုိ႔ ႀကိဳတင္အစီစဥ္ဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ေၾကညာထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္ေတြကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ အီဒြလ္အႆြာဟာ (ဘကၠရီအီးဒ္)ေန႔ နဲ႔ ဒီပါဝလီေန႔ေတြအတြက္ အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္မ်ားကုိ သတင္းစာမွ ထပ္မံေၾကညာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com