ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြကုိ သြားေရာက္တဲ့အခါမွာ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရွိသလုိ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ (Visa On Arrival) ေလ်ွာက္ထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္းကေတာ့ ဗီဇာမလုိဘဲ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ သြားလာႏုိင္ပါတယ္။ Global Passport Power Rank 2018 ရဲ႕မွတ္တမ္းအရ စကၤာပူႏုိင္ငံသားေတြဟာ ဗီဇာမလုိဘဲ (၁၂၂) ႏုိင္ငံကုိ သြားလာႏုိင္ၿပီး ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ (၃၉) ႏုိင္ငံကုိ သြားလာႏုိင္ပါတယ္။

 

ဒါ့ေၾကာင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ဟာ ၾသဇာအေကာင္းဆုံး (Most Powerful Passport) လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဂ်ာမဏီ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဆီြဒင္၊ နယ္သာလန္၊ ဖင္လန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ ေနာ္ေဝးနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတြက ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက ဗီဇာမလုိဘဲ (၁၄) ႏုိင္ငံကုိ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံေတြကုိ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ သြားလာႏုိင္တာလဲ။

(၁) ဘရူႏုိင္း (Brunei)

ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံကုိ ဗီဇာမလုိဘဲ သြားလာႏုိင္ပါတယ္။ (၁၄) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၂) ကေမၻာဒီးယား (Cambodia)

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကုိေတာ့ ဗီဇာမလုိဘဲ သြားလာႏုိင္လာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ (၁၄) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၃) ဒုိမီနီကာ (Dominica)

ကာေရဘီယံပင္လယ္ထဲက ဒုိမီနီကာဆုိတဲ့ ကြ်န္းႏုိင္ငံေလးကုိေတာ့ ဗီဇာမလုိဘဲ သြားလာႏုိင္ပါတယ္။ သြားေရာက္အပန္းေျဖခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ (၂၁) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၄) အီေကြေဒါ (Ecuador)

ေတာင္အေမရိကတုိက္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ အီေကြဒါႏုိင္ငံကုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ဝင္ထြက္ႏုိင္ပါတယ္။ လည္ပတ္ခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ (၉ဝ) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၅) ေဟတီ (Haiti)

ကာေရဘီယံပင္လယ္ထဲက ေဟတီဆုိတဲ့ ကြ်န္းႏုိင္ငံေလးကုိေတာ့ ဗီဇာမလုိဘဲ သြားလာႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ (၉ဝ) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၆) အင္ဒုိနီးရွား (Indonesia)

အာရွတုိက္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံကုိေတာ့ ဗီဇာမလုိဘဲ သြားႏုိင္ပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ (၃ဝ) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၇) လာအုိ (Laos)

ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ လာအုိႏုိင္ငံကုိေတာ့ ဗီဇာမလုိဘဲ သြားႏုိင္ပါတယ္။  သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ (၁၄) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၈) မစ္ခရုိေနးရွားႏုိင္ငံ (Micronesia)

သမုဒၵရာပုိင္းဇုန္ထဲက မစ္ခရုိေနးရွားဆုိတဲ့ ကြ်န္းႏုိင္ငံကုိေတာ့ ဗီဇာမလုိဘဲ သြားႏုိင္ပါတယ္။ လည္ပတ္ခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ (၃ဝ) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၉) ဖိလစ္ပုိင္ (Philippines)

အာရွတုိက္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံကုိေတာ့ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ဝင္ထြက္ႏုိင္ပါတယ္။ လည္ပတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ (၃ဝ) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိပါတယ္။

(၁ဝ) စိန္႔ဗင္းဆင့္ ႏွင့္ ဂရီနက္ဒုိင္း (Saint Vincent and the Grenadines)

ကာေရဘီယံပင္လယ္ထဲက စိန္႔ဗင္းဆင့္ ႏွင့္ ဂရီနက္ဒုိင္းဆုိတဲ့ ကြ်န္းႏုိင္ငံေလးကုိ သြားခ်င္ရင္ေတာ့ ဗီဇာမလုိပါဘူး။ အပန္းေျဖခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ ရက္ (၃ဝ) အထိ ေနခြင့္ရွိပါတယ္။

(၁၁) စကၤာပူ (Singapore)

အာရွက်ားလုိ႔ တင္စားၾကတဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံကုိေတာ့ ဗီဇာမပါဘဲ သြားလုိ႔ရပါတယ္။ လည္ပတ္ခ်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက ရက္ (၃ဝ) အထိေနလုိ႔ရပါတယ္။

(၁၂) ထုိင္း (Thailand)

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏုိင္ငံကုိေတာ့ ဗီဇာမပါဘဲ သြားလုိ႔ရေပမယ့္ (၁၄) ရက္သာ ေနခြင့္ရွိပါတယ္။

(၁၃) ဗီယက္နမ္ (Vietnam)

အာရွတုိက္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံကုိေတာ့ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ရွိရုံနဲ႔ သြားလုိ႔ရပါတယ္။ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ (၁၄) ရက္အထိ ေနခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(၁၄) ေဆးရွဲလ္ (Seychelles)

အေရွ႕အာဖရိကတုိက္မွာရွိတဲ့ ေဆးရွဲလ္ဆုိတဲ့ ကြ်န္းႏုိင္ငံေလးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတင္မကဘဲ ႏုိင္ငံတုိင္းကုိ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အခ်က္အလက္အစုံအလင္တင္ျပႏုိင္ရုံနဲ႔ (၉ဝ) ရက္အထိ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ဝင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ မေလးရွား (Malaysia) ကလြဲရင္ တျခားႏုိင္ငံေတြကုိ ဗီဇာမလုိဘဲ ဝင္ထြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အာဖရိကတုိက္နဲ႔ တျခားကြ်န္းႏုိင္ငံငယ္ေတြကုိလည္း ဝင္ထြက္ခြင့္ရွိေသးတယ္လုိ႔ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။  ဗဟုသုတျဖစ္သြားရေအာင္လုိ႔ မသိေသးတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း လက္တုိ႔ေျပာလုိက္ပါဦး။

Reference and Photo Credit – Travel Wire Asia

ေက်ာ္စုိးေအာင္ (အခရာ)

www.akhayar.com